Je bent hier:
Lid worden
Hoe lid worden ?

Kom eens naar één van onze activiteiten

Iedereen is welkom !

Heb je al beslist?

Neem dan contact op met één van onze bestuursleden (zie rubriek "Bestuur") en geef je contactgegevens door.

Het lidgeld voor 2018 bedraagt € 33 per persoon ten laatste tegen 15 november 2017.

Rekeningnummer Neos Oud-Heverlee BE11 7343 1104 4148 met BIC KREDBEBB.