Page 10 - CRM NEOS SEPT_2135644.pdf
P. 10

samen in de
     Geluk isÉ                          natuur werken      “De grootste slachtoffers van de
      “De grootste slachtoffers van de
      “De gr oot s t e slacht off er s v an de
       onacrisis w
      or
              en de mensen zon-
             ar
      coronacrisis waren de mensen zon-
      c
      coronacrisis waren de mensen zon-
      der tuin” zegt Neos-lid Magdelien
      der tuin” zegt Neos-lid Magdelien
      der tuin” zegt Neos-lid Magdelien
      Roobroeck. Privé heeft ze er een,
             é heeft ze er een,
        oeck. Priv
      oobr
      Roobroeck. Privé heeft ze er een,
      R
            e
             v
             en maar omdat
        oen en l
      vol groen en leven maar omdat
      v
      ol gr
      vol groen en leven maar omdat
      delen en verbinden haar in de
       en en v
          erbinden haar in de
      del
      delen en verbinden haar in de
      genen zitt en, k ocht ze een lap gr ond
      genen zitten, kocht ze een lap grond
      genen zitten, kocht ze een lap grond
      om met ieder een die wil samen t e
      om met iedereen die wil samen te
      om met iedereen die wil samen te
      tuinieren. ’t Hofgeluk is méér dan
      tuinieren. ’t Hofgeluk is méér dan
      tuinier en. ’t Hof geluk is méér dan
      zomaar een samentuin. Kunst en
      zomaar een samentuin. Kuns
      zomaar een samentuin. Kunst en
                    t en
      cr eativit eit vinden er een vruchtbar e
      creativiteit vinden er een vruchtbare
      creativiteit vinden er een vruchtbare
      v oedingsbodem.
      voedingsbodem.
      voedingsbodem.
                  Grete Cornelis
                  Grete Cornelis
                  Gr e t e Cornelis

      Het actieve kunstenaarsschap heeft ze
      achter zich gelaten maar de prachtige, ver-
      stilde vrouwenbeelden die je uitnodigen
      aan de voordeur, zijn blijvende getuigen
      van haar creatieve kracht. Haar kunst laat
      uitersten samenvloeien, is soepel, zacht
      en krachtig tegelijk. Mannelijk en vrouwe-
      lijk smelten samen tot nieuw leven. Maar
      hoe de mens ook probeert, in de natuur
      zal ze altijd haar meerdere moeten erken-
      nen. Magdelien: “De natuur is de grootste
      kunstenaar. Dat kan je nooit evenaren. Als
      kunstenaar voel je je daardoor wel wat
      gefrustreerd. Die groeikracht! Ik hield ooit
      een kunsttentoonstelling vol kiemende
      advocadoplanten. Indrukwekkend.”                                 © foto’s: Luk Collet
      Geen wonder dat de natuur vandaag de
      hoofdrol in haar leven speelt. Als natuur-
      en creativiteitscoach slaat ze een nieuwe
      richting in. Magdelien: “Belangrijker dan
     10 - NEOS
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15