Page 4 - CRM NEOS SEPT_2135644.pdf
P. 4

WE om te winkelhieren
                                2 en 3 oktober wordt het plezantste weekend van het jaar:
                                Weekend van de Klant! Tienduizenden winkeliers, horeca-
                                zaken, kappers, bankkantoren, reisbureaus, … verrassen
                                hun klanten met een cadeautje of leuke actie. UNIZO,
                                Comeos en UCM roepen iedereen op om fysiek te gaan
                                winkelen bij hun favoriete adresjes. Koop je bij de deelne-
                                mende handelaars, dan maak je bovendien kans op leuke
                                prijzen. www.weekendvandeklant.be.
      Stiltecocon voor innerlijke rust
      Het provinciaal groendomein Prinsenpark in Retie
      (Antwerpen) heeft er een bijzonder aantrekkingspunt bij.
      Een reuzegrote ‘ghongha’ (Hindi voor slak) nodigt je uit om
      fysiek en mentaal tot rust te komen. Voor initiatiefnemer
      Tommy Browaeys is iedereen welkom in deze stiltecocon.
      Hij reageert tegen het altijd harder, meer en sneller want
      “als je vertraagt, zie je meer. Je ontdekt het uitzonderlijke
      in het vanzelfsprekende.” www.waarjewerkelijkademt.be
      of www.provincieantwerpen.be


                               Hackaton rond racisme en discriminatie
                               Een hackaton is een evenement waarin teams non-stop
                               aan de slag gaan om binnen een korte tijd oplossingen te
                               vinden voor een specifieke vraag. Demos, een organisatie
                               die werkt rond participatie en democratie, organiseert op
      22 oktober 2021                  24 en 25 september een hackaton rond racisme en discri-

                               minatie voor professionals en vrijwilligers in de jeugd-,
                               sport- en cultuursector. Geïnteresseerd? Inschrijven kan
                               via www.speakoutactin.vlaanderen


     Voor even terug scout of chiro
     Vrijdag 22 oktober trekken alle leden van de jeugdbeweging
     fier hun uniform aan. Op deze Dag van de Jeugdbeweging zet-
     ten ze de vrijwillige inzet van alle leiders in de verf. En omdat
     Neos eigenlijk de jeugdbeweging voor senioren is, doen wij
     graag mee! Haal snel jouw uniform, das, sjaaltje of kampsou-

     venir van op zolder en zet er iets van Neos bij. Maak een foto
     van het geheel en stuur dit naar welkom@neosvzw.be.
     De leukste inzending ontvangt het boek ‘Leven lopen anders.
     Over actief ouder worden’

     4 - NEOS
   1   2   3   4   5   6   7   8   9