Page 6 - CRM NEOS SEPT_2135644.pdf
P. 6

Toen geluk nog      heel gewoon was           Een warme geut nostalgie
             met Dirk Musschoot

     Denk jij wel eens terug aan ‘de goeie oude tijd’? Toen je nog
     jong was en alles vanzelf leek te gaan? Dan ben je niet de eni-
     ge. Onderzoek wijst uit dat iedereen af en toe mijmert over
     de spelletjes, het eten of de muziek van vroeger. Nostalgisch
     terugdenken doet iets met ons. Journalist en auteur Dirk
     Musschoot dook in de geschiedenis van het gezin, naar de tijd
     ‘toen geluk nog heel gewoon was’.
                             Ann Venneman
    Wie is Dirk Musschoot?
    • Geboren in een Gentse volkswijk in
     1961
    • Onderwijzer           Waarom duik je zo graag terug in onze  Nostalgie omschrijf je als ‘terugdro-
    • Journalist            geschiedenis? Pure nostalgie?   men met een zekere welwillendheid’.
    • Auteur van waargebeurde verhalen  Dirk Musschoot: Nostalgie is zeker niet  Waar komt het begrip vandaan?
     zoals De Vlamingen op de Titanic, Wij  dé reden waarom ik de boeken maak  Dirk Musschoot: Nostalgie werd voor
     gaan naar Amerika, België bevrijd,  die ik maak. Eigenlijk ben ik gewoon  het eerst beschreven in de 17de eeuw
     Belgen maken bommen, Van Fransch- een journalist die steeds op zoek is  door een Zwitserse psychiater. Die had
     mans en Walenmannen        naar een goed verhaal. Er komen voort- de gevoelens bestudeerd van soldaten
    • www.dirkmusschoot.be       durend verhalen op mijn pad en som- die ver van huis strijd leverden en te
    • Voor Neos gaf hij een online voor- mige ervan verdienen het echt om aan  maken hadden met ‘de pijn van het niet
     dracht rond zijn laatste boek ‘Toen  een breder publiek te worden verteld.  thuis te kunnen zijn’. Hij noemde het
     geluk nog heel gewoon was. Hoe het  Dat was zo toen ik hoorde dat er land- fenomeen ‘nostalgie’, van het Griekse
     gezin in honderd jaar helemaal veran- genoten op de Titanic hadden gezeten  woord ‘nostos’ (thuiskomst) en ‘lagos’
     derde’.              of toen ik op reis in Noord-Engeland in  (pijn). De soldaten die hij had bestu-
     Je kan deze voor-dracht herbeleven  een stadje verzeild raakte waar tijdens  deerd, verlangden bijvoorbeeld hevig
     via deze QR-code          WO I maar liefst zesduizend Belgen  naar het geluid van koebellen op de
                      hadden gewerkt en gewoond. Soms  Zwitserse alpenweiden. De bekendste
                      denk ik dat elk verhaal nu wel zal zijn  vorm van nostalgie is heimwee, het ver-
                      verteld, maar dat is beslist niet zo. De  langen om thuis te zijn.
                      waargebeurde verhalen blijven maar
                      komen. Typisch voor mijn boeken is dat  Welgekomen vlucht
                      ik de verhalen haal waar ze zitten: bij  Tijdens de lockdown zag je mensen
                      de mensen zelf!          nostalgischer worden. Ze doken in hun

     6 - NEOS
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11