Page 8 - CRM NEOS SEPT_2135644.pdf
P. 8

Betere mensen
     Je beklemtoont vaak het belang van  Nostalgisch eten: een Gauw Gereedje
     het verenigingsleven. Waarom?    Welk gerecht uit jouw jeugd maak je ook vandaag nog klaar?
     Dirk Musschoot: Samen dingen doen,  Die vraag stelden we onze leden en we mochten een pak
     aan hetzelfde zeel trekken, ervaringen  mooie recepten ontvangen. soms met bizarre namen
     delen en leren verantwoordelijkheId  zoals een ‘Gauw Gereedje’, ‘kadul’ of Tutti frutti.
     nemen en voor elkaar zorgen: het heeft
     van mij een socialer mens gemaakt.  Recept voor een ‘Gauw Gereedje’
     Als scoutspatrouille was het principe  benodigdheden: boter - bloem - melk - suiker
     ‘samen uit, samen thuis’ heilig. In een  beschuiten (5 a 6) - 2 eieren
     ploegsporten leer je dat je het samen
     moet doen, of het lukt niet. Samen  Smelt 40 gr boter en voeg er 50 gr bloem bij,
     zingen, samen op kookcursus, samen  voeg melk toe tot je een dikke saus bekomt,
     groenten kweken (zoals mijn ouders  doe daar 2 eetlepels witte suiker bij,
     met enkele buren hebben gedaan),   neem van het vuur en roer er 2 eierdooiers
     samen actie voeren tegen een stinken- onder. Doe een laag van deze saus op
     de Leie… Het verenigingsleven maakt  de beschuiten. Klop het eiwit met wat suiker
     van mensen betere mensen, daarvan  stijf en doe dit boven op de saus.
     ben ik overtuigd.          Zet even onder de grill of brandt af
                        met een brandertje.
     Het liedje zegt: ‘toen was geluk heel
     gewoon’. Waarin zat het geluk dan?   Met dank aan Lut uit Kruibeke
     Dirk Musschoot: Vooral in de eenvoud
     van het leven. Vroeger was het leven hel-
     derder. Kinderen opvoeden was minder  Vroeger was het:
     complex, we hoefden niet om te gaan
     met zoveel informatie, sociale media en  ‘Heb je genoeg gegeten?’
     onbenullig nieuws. Het uitgangsleven  Vandaag vraag je:

     was beperkt tot TD’s en een vijftal bals  ‘Heb je lekker gegeten?’
     per jaar, waarbij het uitkijken was naar
     ‘la Bamba’, de kuskesdans, het moment
     waarop het spannend werd. En altijd die  zelden uitdrukkelijker aanwezig dan
     discussies over het uur waarop je thuis  in samen eten. Samen eten is sowieso
     moest zijn. Vaak was dat middernacht.  al een van de sociaalste dingen die je
     Vandaag zeggen de kinderen ‘maar het  kunt doen maar als je dan ook iets eet
     feest begint pas om 1 uur’.    dat aan vroeger doet denken, dan ben
                      ik helemaal weg. Als we vandaag thuis
     De smaak van vroeger       een fricandon bakken, dan is het feest.
     Nostalgie en heimwee naar bepaalde  Bloedworst! Lever! Een spiegelei over  Win het boek ‘Toen geluk nog
     gerechten, gaan vaak hand in hand.  spaghetti (oorlogskost, zei mijn moe- heel gewoon was’
     Dirk Musschoot: Ik kom uit een tijd dat  der), macaroni met corned beef… En  Wil jij kans maken op een gesigneerd
     men je niet vroeg of je lekker had gege- voor mijn kleinkinderen pannenkoeken  boek van Dirk Musschoot? Laat ons
     ten maar of je genoeg had gegeten. Wij  of wafels bakken, zoals mijn moeder  dan weten wat jij het meest mist uit
     aten zeker niet zo gevarieerd of exotisch  dat destijds voor ons deed. Meer heeft  de tijd van toen. Stuur je mailtje naar

     als vandaag en aan cholesterol werd  deze nostalgicus niet nodig om geluk- welkom@neosvzw.be voor 1 oktober.
     toen nog niet gedaan. ‘Vroeger’ is bij mij  kig te zijn.

     8 - NEOS
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13