Page 5 - _07Q27_NEOS_2109-digimag.pdf
P. 5

Wat ik nog zeggen wou
    Oud-journaliste Eveline Coppin ziet het als haar missie
    om het taboe rond de dood te doorbreken. Ze voert
    ‘eindelevensgesprekken’ met palliatieve patiënten en
    giet de essentie in een op maat gemaakt boek. Het is een
    mooie vorm om verbinding te maken met de omgeving
    en voor een tastbare, blijvende herinnering te zorgen.
    www.watiknogzeggenwou.be


                                  Strandbloemen verkopen
                                    is erfgoed bewaren
                             Strandbloemen verkopen voor schelpjes. Met deze traditie zijn
                             we allemaal opgegroeid maar ze blijkt in het buitenland niet te
                              bestaan. Ergens in de jaren ‘20 van vorige eeuw ontstond het
                             spel dat van generatie op generatie werd doorgegeven en het
                             werd recent als immaterieel erfgoed erkend. Kinderen leren er
                              heel wat vaardigheden door: verkooptechnieken en prijsset-
                             ting maar ook communiceren met anderstaligen. Zo’n bericht
                                 doet ons meteen verlangen naar de zomer!

                              Boeren worden hoogtewerkers
    Een voorleeshond maakt het verschil
    Stotterend, hakkelend of onverstaanbaar stil. Hardop lezen  Koop je voedsel lokaal. De boodschap klinkt steeds lui-
    is voor veel kinderen zo spannend dat ze blokkeren van  der, niet alleen bij ons maar ook in Singapore waar maar
    angst of stress. In diverse bibliotheken zetten ze daarom  liefst 90% van het voedsel ingevoerd wordt. Dat maakt de
    een therapiehond in. Die luistert graag en met veel geduld  stadstaat kwetsbaar, zeker in coronatijden, en daarom
    zonder te willen verbeteren, helpen of versnellen. Volledig  schieten er nu de kweektorens als paddenstoelen uit de
    ontspannen wacht hij met plezier op spannende plotwen- grond. Die kweektorens zien er uit als hypermoderne

    dingen, happy endings en vrolijke grapjes. En op zijn koek- $/,"+1"Ɲ 10ǽ " ,3"/%"&! /"("+1 ,,( ,- !" ),( )" "3,)Ȓ
    je. Een voorleeshond verzet al liggend bergen werk . king voor de verticale stadslandbouw en moedigt ieder-
     www.therapiedier.be                een aan te kweken vanop zijn eigen balkon.

                                                  NEOS-5

  NEOS_2109_004-005-samenleven.indd  5                                22/02/2021  09:37
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10