Page 7 - _07Q27_NEOS_2109-digimag.pdf
P. 7

Generaties: van stil tot Z                  Eens je begint te
     + 7&'+ ("/01"00 6 %""ƞ & % ")  + "") %"1 ,3"/ 3&'# 3"/0 %&))"+!"  foeteren op de jeugd,
    $"+"/ 1&"0ǽ "+ Ȉ$"+"/ 1&"ȉ &0 ! / &' )0 ""+ )"+0 ,* + / $/,1"  ben je officieel oud
    * 10 % --")&'(" 3"/ +!"/&+$"+ ț7, )0 !&$&1 )&0"/&+$ ,#
                                     geworden
    $), )&0"/&+$Ȝ 1" (&'("+ǽ
    ● De stille generatie ț1200"+ ǜǚ "+ ǞǗ ' /Ȝǿ " % /!4"/("+!"
     $"+"/ 1&" !&" 4"&+&$ &+ ,-01 +! (4 * 1"$"+ %2+ ,2!"/0ǽ
      &' * (1"+ +,$ !" % /!" 1&'!"+ 3 + !" ,,/),$ *""ǽ
    ● Babyboomers ț1200"+ ǚǛ "+ ǜǙ ' /Ȝǿ " ,/"+ &+ !" ,-1&*&01&0 %"
     -,014"/")!,,/),$$,)#ǽ  +3,"/!"/0 3 + !" 1"$"+ 2)122/ǿ %&--&"0Ǿ
     0"(02")" /"3,)21&"ȁ
    ● Generatie X ț1200"+ ǙǕ "+ ǚǚ ' /Ȝǿ -$"$/,"&! &+ ""+ " ,+,*&0 %
     3,,/0-,"!&$" 1&'! *"1 ""+ +",)& "/ )"Ǿ !,+("/" ( +1ǽ " ""/01" $"+"-
     / 1&" (&+!"/"+ *"1 ""+ "&$"+ %2&00)"21") ,*! 1 "&!" ,2!"/0 2&1 4"/-
     ("+ $&+$"+ "+ !20 +&"1 7,2!"+ 1%2&0 7&'+ )0 7" 3 + 0 %,,) (4 *"+ǽ
    ● Millenials ț1200"+ ǗǙ "+ ǘǞ ' /Ȝǿ &' (/"$"+ &+ %2+ ',+$ 3,)4 00"+-
     %"&! ) 14"" $/,1" /&0&00"+ 1" 3"/4"/("+ǽ " "$,++"+ %2+ 4"/("+!"
     )"3"+ ,- %"1 %,,$1"-2+1 3 + !" /&0&0 &+ ǗǕǕǝ "+ * ("+ +2 ,/,+
     *""ǽ " 4,/!"+ 3 ( 3"/4"1"+ ""+ $"+"/ 1&" 1" 7&'+ 4&"+0 "$, 0+")
     $" )2101 &0 ț&+  &4 + ! /,* Ȉ /! "&$"+"/ 1&"ȉ $"+,"*!Ȝǽ
    ● Generatie Z ț1200"+ Ǖ "+ Ǘǘ ' /Ȝǿ " +&"24" $"+"/ 1&"Ǿ !&$&1 )
     + 1&3"0ǽ &' ("+!"+ +,,&1 ""+ 1&'! 7,+!"/ &+1"/+"1 ,# 0* /1-%,+"0
     "+ %" "+ Ǟȡǖǖ +&"1 *""$"* (1ǽ " &+3),"! 3 + %"1 ,/,+ 3&/20
     ,- %2+ 3,/*"+!" ' /"+ 7 ) - 0 ) 1"/ $"("+! 7&'+ǽ
    plots dat er een jonge generatie was  überhaupt wel? Ik deed heel wat research  blijven niet eeuwig twintig. Ons lichaam
    die zich tegen mij afzette. En omge- en wat bleek? De Oude Grieken sakker- takelt af, op die manier was het vroeger
    keerd. Voor het eerst in mijn leven  den in hun tijd al op de Jonge Grieken.  dus sowieso beter. Naast die fysieke af-
    voelde ik mij oud. Ik betrapte mezelf  / ƞ,* "0 &+ $6-1" "3 11"+ %&Ċ/,- takeling vergeten we ook wie we waren
    erop dat ik uitspraken deed over  gliefen die verwijzen naar ‘de goede ou- toen we twintig waren. Het geheugen is
    ‘de jeugd van tegenwoordig’ en ‘die  de tijd’. ‘Alles is naar de kloten. Vroeger,  geen camera. Het is geen archief voor
    fucking millenials’. Eens je begint te  tóen was alles beter. Dát waren gouden  geschiedenis. Ons brein is bedoeld om
    #,"1"/"+ ,- !" '"2$!Ǿ "+ '" ,ƛ& &"")  tijden.’ Die hunkering naar een ideaal  vanuit onze eigen ervaringen, met al
    oud geworden. En tegelijk behoor ik  verleden, zie je nu een beetje toxisch  onze levenswijsheid en verhalen die we
    nog niet tot de generatie waarnaar  terugkomen in de politiek met het op- onderweg meemaakten projecties te
    de jongste vaak wijst. Ik zit tussen de  komend extreem nationalisme. ‘Make  kunnen maken naar de toekomst. Om
    twee, een beetje in het niemandsland.  America great again’, om maar een  zo te kunnen plannen. Herinneringen
    Vanuit die neutrale positie schreef ik  voorbeeld te noemen. Maar die ‘schone  zijn compleet onbetrouwbaar. Je kan
    dan toch het kerstessay.”     Vlaamsche tijd van toen’, die was ook  niet meer naar je eigen jeugdjaren
                     kut (lacht). Waarom vonden we vroeger  kijken met de bril die je toen had. De
    Verlangen naar een ideaal     alles zoveel beter, terwijl we het objec- huidige jeugd bekijk je met jouw bril
    verleden             tief gezien nog nooit zo goed hebben  van zestiger. Opgebouwde ervaring kan
    “Ze vroegen me om de nieuwe clash der  gehad? Dat wou ik uitzoeken. En wat  je niet ontleren. Daarom klagen volwas-
    generaties te beschrijven. Maar wat zijn  blijkt? Er is een band tussen ons eigen  senen in alle tijden over jongeren, over
    dat, generaties? En bestaat dat concept  fysieke verval en onze blik op de tijd. We  alle culturen heen. Omgekeerd gebeurt
                                                  NEOS - 7

  NEOS_2109_006-009_MichaelVanPeel.indd  7                              24/02/2021  10:41
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12