Page 1 - _0EDSB_CRM NEOS MAART 22_2209930.PDF
P. 1

magazine
  42e jaargang - 1e trimester 2022 - 3-maandelijkse uitgave
  www.neosvzw.be Ȓ ǚǕǞǛǜǜ Ȓ #$&ƞ"( +1,,/ ǞǕǞǞ "+1

    Neos vzw, Mercatorstraat 92, 9100 Sint-Niklaas                een levenslang
                                               Win


                                           lidmaatschap
      Een maatje
        meer

      is dik oké!

         Van (w)onderwijzer tot meesterverteller
  Foto: Luk Collet

  NEOS03_2209_001-Cover.indd  1                                    24/02/2022  15:25
   1   2   3   4   5   6