Page 3 - _0EDSB_CRM NEOS MAART 22_2209930.PDF
P. 3

Banden smeden


    Wat maakt een gezin, een familie, een gemeenschap
    of een club zo hecht? Het is moeilijk te vatten maar

    %"1 $ 1 ,* 4 1 '" 0 *"+ ")""ƞǾ 4 1 '" !"")1Ǿ 4 1
    '" (,"01"/1Ǿ 4 1 '" "4 /1 "+ "4 (1ǽ "1 7&'+ !"  Rebel de Bel
    1 )),7" %"/&++"/&+$"+ !&" '" *"1 ")( / 3"/ &+!"+Ǿ )0
    ""+ 2/ %1 1"$"+ !" 2&1"+4"/")!ǽ
                                                      Foto: Luk Collet


     1 $"3,") 4&))"+ 4" '" $/ $ *""$"3"+ &+ !&1 +2*Ȓ
    *"/ǽ , $ + 4" ,- 7,"( + / !" ("/+ 3 + ćć+ 3 + !"
    *""01 "0),1"+ $"*""+0 % --"+ &+ "!"/) +!ǿ %"1
    !,/-'" UrkǾ ""+ 3,,/* )&$ "&) +! &+ )"3,) +!Ǿ 4 /
    !" *,!"/+&1"&1 ,101 *"1 !" 1/ !&1&,+")" )""#/"$")0ǽ
    Een gemeenschap op een kantelpunt.          De ontdekking van Urk    Lezen en voorlezen zijn prachtige manieren om een
    familie of gemeenschap hechter te maken. Twee
    ,"&"+!" /"-,/1 $"0 &))201/"/"+ ! 1ǽ " 7 $"+ 14""
    voorleesoma’s  + %"1 4"/( "+ -/, ""/!"+ &+ %"1
    %,,#! 1" !2&("+ 3 + !" ,+$"(/,,+!" (,+&+$ 3 + !"
    '"2$!)&1"/ 122/ &+ ) +!"/"+Ǿ  / !" ")ǽ ,+!"/!Ȓ
    !2&7"+!"+ )"7"/0 !")"+ 7&'+ 2+&3"/02* "+ 3& !&" 4"$
    ""+ 3"/ ,+! *"1 ")( /ǽ
                               Uit de kindermond


    " (/"$"+ * 00 ) 3"") &+7"+!&+$"+ ,- !" 3/ $
    naar (&+!"/.2,1"0ǽ &" ,+1/,"/"+!"Ǿ $/ --&$"Ǿ 0,*0
    7")#0 %&) /&0 %" 2&10-/ ("+ 0*"!"+ # *&)&" +!"+ ,-
    een navolgbare manier. Lees en geniet mee!    +Ǿ 4" 3"/4")(,*"+ !" )"+1" *"1 ""+ %""/)&'("
    *,!"/"-,/1 $"ǽ "+ +&"24" )"+1"Ǿ ""+ +&"24" ,21Ɯ 1ǽ
    2 %"1 #""01"+ 1"/2$ ( +Ǿ 4&))"+ 4" "/ ,- ,+0 "01 2&1Ȓ Neos Hasselt showt lentemode
    7&"+ǽ  +1 )0 "/ ćć+ !&+$ ""+  +! ")& % *1Ǿ &0 %"1
    4") !&1ǿ 0 *"+ #""01"+Ȃ
    "") )""0-)"7&"/Ȃ


    Grete
    ,,#!/"! 1"2/    Reacties op dit nummer? Mail naar welkom@neosvzw.be
                               Voorleesoma’s geven vertrouwen

  NEOS03_2209_003-Inhoud.indd  3                                   23/02/2022  10:47
   1   2   3   4   5   6   7   8