Page 4 - _0EDSB_CRM NEOS MAART 22_2209930.PDF
P. 4

Lekker geslapen?
     Traditioneel wordt er op de vrijdag voor de lente begint een
     Internationale Dag van de slaap gehouden. Dit jaar valt die
     op 18 maart. Alles wat met een gezonde nachtrust en slaap-
     %6$&Ċ+" 1" * ("+ %""ƞǾ 01 1 ! + "+1/ )ǽ  ( #, 201 *"+
     daarbij op de nadelige gevolgen van een slechte nachtrust.
     Maar in België is het eerder een ‘uitslaapdag’ geworden. Zet

     !&" 4"(("/ !20 * / 2&1 "+ )&'# !" ǖǝ" )"(("/ ) +$ &+ '" "!Ȃ                                 Schreeuwen tegen de zee

                                Corona en de bijhorende maatregelen zaten vele mensen
                                !" #$"),-"+ * +!"+ "/$ %,,$ǽ / !,("+ ! + ,,( %"")
                                wat manieren op om er therapeutisch mee om te gaan.
                                "+ +&"24 "+ )"2( #"+,*""+ 4 0 %"1 0 %/""24"+ + /
                                !" 7""ǽ ,") '" '" $"#/201/""/!ǿ $,,& %"1 "/ ! + 2&1Ǿ &+ ""+
                                langgerekte schreeuw naar de zee. Je moet aardig je best
                                doen om boven het geluid van de golven en wind uit te
                                komen maar het lucht enorm op volgens de ervaringsdes-
                                kundigen.
      Voel je peuter in het Reuzenhuis
      0 ',24 %2&0 3"&)&$ 3,,/ '" ()"&+(&+!"/"+Ȅ + %"1 "27"+%2&0Ǿ
      ""+ &+&1& 1&"# 3 + !" "7&+0 ,+!Ǿ 7&" '" !" 4"/")! 3 +2&1 %"1
      -"/0-" 1&"# 3 + ""+ -"21"/ǽ "1 %2&0 &0 !/&"* ) &+ 3,)2*"
      3"/$/,,1ǽ "+ 01,") 4,/!1 ""+ ()&*/"(Ǿ %"1  ! )&'(1 4") ""+
      zwembad. Zo ontdek je preventietips om je woning veiliger
      1" * ("+ǽ  +!")Ǿ ")""# "+ "/3 / %"1 *"1 2$*"+1"!
      en virtual reality. In Antwerpen van 11 tot en met
      ǗǗ * /1 "+ &+ "+( 3 + ǖǙ 1,1 "+ *"1 ǗǛ 0"-1"* "/ǽ
      www.reuzenhuis.eu

                                Nieuw en gratis nummer van Card Stop
                                078/170 170: het nummer dat niet mag ontbreken in je
                                 Ǿ ) %,,- '" %"1 +,,&1 +,!&$ 1" %" "+ǽ "1 ,2!" +2*-
                                *"/ țǕǜǕȡǘǙǙ ǘǙǙȜ )&'ƞ +,$ "3"+ &+ $" /2&( * / (,01 '"
                                ǘǕ "+1 -"/ *&+221ǽ "1 +2**"/ &0 ǗǙȡǜ - / 1 "+ ) 1
                                '" 1," &+ $"3 ) 3 + !&"#01 ) ,# 3"/)&"0 ',24 "1 )( /1"+
                                1")"#,+&0 % 1" ) 1"+ ),(("/"+ǽ  +2&1 %"1 2&1"+) +! ")
                                '" ʭǘǗ ǜǝ ǖǜǕ ǖǜǕǽ ,( &' #/ 2!" ț'" ,+1!"(1 3/""*!" 3"/-

                                /& %1&+$"+ ,- '" /"("+&+$ ,# '" $ # '" -"/0,,+)&'(" -&+Ȓ ,#
                                responscode door aan een oplichter) bel je naar Card Stop
                                "+ '"  +(ǽ - !" 4" 0&1" 3 +  /! 1,- 3&+! '" ))" ,+-
                                1 1&+#, -"/  +(ǽ
     4 - NEOS
  NEOS03_2209_004-005-samenleven.indd  4                               18/02/2022  14:10
   1   2   3   4   5   6   7   8   9