Page 5 - _0EDSB_CRM NEOS MAART 22_2209930.PDF
P. 5

Trebinje beste plek om oud te worden
                             Het Bosnische Trebinje is niet alleen gezegend met een mild
                             ()&* 1 "+ 4"&+&$ Ɯ)"0Ǿ %"1 4"/! !,,/ , 20Ǿ ""+ 3 + !"
                             $/,,101" 1&'!0 %/&ƞ"+ &+ 2&10) +!Ǿ 2&1$"/,"-"+ 1,1 "01" -)"(
                             om van je pensioen te genieten. Lage kosten van levenson-
                             derhoud en een goede luchtkwaliteit speelden ook mee.
                             Bij ons weten is er wel nog geen Neos in Trebinje …
    Gerust: nieuwe zorgcentrale
    "+ 7,/$ "+1/ )" !&" ǗǙȡǜ "0 %&(  / &0Ǿ #, 201 ,-
    preventie en de thuissituatie van de patiënt goed kan in-
    schatten en daar direct op inspelen: dat is de Gerustzorg-
    "+1/ )"Ǿ ""+ +&"24 &+&1& 1&"# 3 + %"1 &1Ȓ ")" /2&0 &ǽ0ǽ*ǽ
    %"1   "7,+!%"&!0#,+!0ǽ "+ (4 )&1"&103,))" "+ 3"&)&$"
    thuiszorg is het uitgangspunt. De zorgcentrale wordt de
    grootste van het land en zet ook in op innovatie zoals
    dwaaldetectie voor mensen met dementie.
    www.gerustcentrale.be

                               Uur van de aarde op 26 maart
                               De laatste zaterdag van maart, in het weekend waarin
                               de zomertijd begint, wordt met Earth Hour wereldwijd
                                +! %1 $"3/ $! 3,,/ !" "ƛ" 1"+ 3 + ()&* 13"/-
                               andering. Zowel privépersonen als bedrijven worden
                               opgeroepen om de verlichting en andere elektrische
                               apparaten tussen 20.30 en 21.30 u uit te schakelen.
                               Zo wordt er energie bespaard, maar ‘Earth Hour’
                               %""ƞ 3,,/ ) ""+ 06* ,)&0 %" #2+ 1&"ǽ

    vtbKultuur wordt Cultuursmakers
    100 jaar geleden werd VTB, de Vlaamse Toeristen-
    bond, opgericht om het toerisme bij de Vlamingen te
    bevorderen, het reizen in Vlaanderen te promoten en
    de culturele belangen van Vlamingen te behartigen.
    Al snel werd de organsatie een begrip. Vandaag zijn er
    +,$ 7,ȉ+ ǖǙǕ $/,"-"+  1&"# !&" ' /)&'(0 ǖǕǕǽǕǕǕ !"")-
    nemers bereiken om samen cultuur te beleven. Uit die
    essentie ontstond ook de nieuwe naam:
    Cultuursmakers.
    Ontdek ze op www.cultuursmakers.be                                                  NEOS - 5  NEOS03_2209_004-005-samenleven.indd  5                               21/02/2022  13:56
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10