Page 6 - _0EDSB_CRM NEOS MAART 22_2209930.PDF
P. 6

Van rebel tot


     meesterverteller     Van de dolkomische krokodil
     Yam-Yam, de grofgebekte
     zusjes Kriegel en de schattige
     Boeboeks tot de onbevreesde
     Blinker… De personages van
     Marc de Bel nemen al meer
     dan 35 jaar klein en groot mee
     op de zotste avonturen.
     Na talloze boeken, theaterstuk-
     ken en films, is deze creatieve
     duizendpoot nog lang niet uit-
     verteld. Maar wat is het verhaal
     achter al deze verhalen?
     Welkom in de wondere wereld
     van Marc de Bel.
               Emelie Pauwels


     Een duik in de wondere wereld van Marc de Bel
     Te midden van de velden van Kruisem,  ‘Mijn jongste zus las me voor het sla- *&'+ + %1( 01'" %""ƞ $")"$"+ȉǾ ) %1

     verscholen in het groen, bevindt zich  pengaan altijd voor uit het boek over de  hij. ‘Jaren terug had mijn zus het boek
     Huize de Bel. Achter de muren van deze  kaboutertjes Puk en Muk’, vertelt Marc.  gekocht voor 5 frank tijdens een uit-
     pittoreske woning zagen maar liefst                 verkoop van de bibliotheek om het me
     honderden personages het levenslicht  Rebel en de Bel,       cadeau te doen voor mijn verjaardag.
     en vonden al 186 boeken – nummer 187  het is niet voor niets    Zelfs al geef je me er nu een miljoen
     is onderweg – hun weg naar zijn kleine               euro voor, dan nog zou ik er geen
     én grote fans. Maar welke avonturen  maar één lettertje      afstand van doen. Soms is een boek
                          verschil hé!
     %""ƞ !"7" /" 1&"3" !2&7"+!-,,1 7")#                gewoon meer dan een boek.’ Van zodra

     beleefd? Meesterverteller Marc de Bel                hij zelf kon lezen, verslond Marc het ene
     begint zijn verhaal…       ‘Het was echter een boek uit de biblio- boek na het andere, met als resultaat
                      theek, dus moest mijn zus elke keer als  een prachtige verzameling van klas-
     Er was eens…           ze het binnenbracht het meteen terug  siekers én vergeten pareltjes. Zo haalt
     Al van jongs af aan spelen boeken een  ontlenen op een andere kaart. Ik was zó  hij glunderend een ietwat verfomfaaid
     belangrijke rol in het leven van Marc.  zot van dat boek dat het jarenlang op  boek boven, wat de allereerste druk

     6 - NEOS  NEOS03_2209_006-009_MarcDeBel.indd  6                                21/02/2022  14:01
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11