Page 5 - CRM NEOS MAART 23_2309486.pdf
P. 5

Anders zijn is dik oké
                             21 maart is Werelddownsyndroomdag. Het symbool
                             van deze dag zijn de twee verschillende sokken die je
                             draagt om te tonen dat anders zijn ook mooi en dik oké is.
                             Meedoen is simpel: trek een foto van jezelf met twee ver-
                             schillende sokken en post hem op sociale media met de
                             hashtag #steunkousen. De #steunkousen is een initiatief
                             van Dieter Coppens, presentator van Down the road, het
                             programma op Eén waarbij mensen met het downsyn-
                             droom samen op reis vertrekken.

                Hier haat men niet
      Een groep managers die dagelijks de reacties op so-
      ciale media verwerkt, trekt aan de alarmbel. De vaak
     anonieme posts worden steeds grover en vaker zitten
       er zelfs pure haatberichten bij. Om beheerders van
      sociale media te ondersteunen in een zoektocht naar
      een gepast antwoord, ontwikkelden ze de campagne
       hier niet. Op deze website vind je huisregels voor
      online reacties en tips om met haatberichten om te
          gaan. Ook Neos ondersteunt het initiatief.
                   www.hierniet.be

                            Leen een laptop
                            De digitale kloof verdwijnt niet. Integendeel. En hoe groter
                            de kloof, hoe hoger het risico op digitale uitsluiting. Zo zijn er
                            mensen in een kwestbare positie die niet over een laptop of
                            een internetverbinding beschikken en daardoor ook de digi-
                            tale vaardigheden missen om gebruik te kunnen maken van
                            e-dienstverlening. Met de oprichting van lokale digibanken
                            wil de Vlaamse overheid hier wat aan doen. Er zijn 54 digi-
                            banken in 219 Vlaamse en Brusselse gemeenten en je kan er
                            terecht voor hulp bij digitale administratie, om digitaal handi-
    Mindermobiel fietsen in Hasselt         ger te worden of om een laptop of ander toestel uit te lenen.
    Limburg is de fietsprovincie bij uitstek en in de hoofdstad  www.digibanken.vlaanderen.be
    willen ze dat voor iedereen zijn, ook voor mensen die
    minder mobiel zijn. De stad kocht twee aangepaste elek-
    trische fietsen: één duofiets en één rolstoelplateaufiets.
    De fietsroutes door de stad en de horecazaken langs deze
    routes worden gescreend op hun toegankelijkheid en
    gestimuleerd om dit te verbeteren. Huurprijs: 30 euro per
    dag. www.hasselt.be/nl/aangepaste-fiets- huren

                                                  NEOS - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10