Page 6 - CRM NEOS MAART 23_2309486.pdf
P. 6

Kristien Hemmerechts                            en haar ‘Borst’


      Een revolterende, kranige én kwetsbare getuigenis na borstkanker
     In het najaar van 2015 valt de hemel op haar hoofd bij de diagnose  geworden, en mijn borst is niet geam-
     van borstkanker. Kristien Hemmerechts (°1955) wordt een van de   puteerd. Bij een ongeluk heb ik veel
     vele kankerpatiënten, maar weigert pertinent een patiënt te zíjn:  geluk gehad. Daar ben ik diep dankbaar
     ze blijft lesgeven, gaat op de fiets naar het ziekenhuis en schrijft de  voor.” En zo weet je onmiddellijk dat het
     onzekerheid en angst van zich af in een dagboek. De strijd is onder- goed eindigt, maar het parcours is op
     tussen gestreden, maar er is wel een nieuwe missie uit ontstaan.  z’n minst gezegd hobbelig, en zindert
     Neos Waasmunster zat voor die boodschap dapper op de eerste rij   nog steeds na. “Het was een donderslag
     tijdens haar lezing ‘Borst’. “Mensen kunnen bikkelhard zijn, ge-  bij heldere hemel”, geeft Hemmerechts

     woon opportunistisch of zelfs ronduit onbeholpen. Mijn bk, zoals  grif toe. “Het is cliché en eigenlijk
     ik het graag noem, was vaak slechts een fait divers in het leven van  naïef, want het is een mirakel wat er
     anderen.”                      Freya Verwaeren allemaal in ons lichaam gebeurt, wat
                                       we allemaal vanzelfsprekend vinden.
                                       Logisch dat er dan eens iets misloopt,

     “Iedereen in deze zaal heeft er onge- al achter de kiezen. Ze verloor haar  eigenlijk mogen we daar niet over - tja
     twijfeld al op een of andere manier  beide zoontjes aan wiegendood en ook  - kankeren. Ik ontdekte het ook dom-
     mee te maken gekregen. Helaas. Ie- haar man, de geliefde dichter Herman  weg toen ik aan mijn werktafel zat. Een
     mand niet?’ Confronterende stilte bij  de Coninck, is veel te jong gestorven.  verharding die daar niet moest zijn. Ik
     de Neos-leden van Waasmunster, wat  En nu is ze dus op een missie: Hoe ga je  ben geen hypochonder, maar ik wist
     ongemakkelijk geschuifel zelfs hier en  om met een zieke geliefde of vriend in je  direct: dit is niet goed.” Wat volgt is de
     daar. De tegenstrijdigheid onmiddellijk  omgeving?         efficiënte mallemolen van de gezond-

     bloot gelegd. “De meesten krijgen met                heidszorg, waar ze expliciet haar be-

     kanker te maken, en toch blijft het iets  Een geluk bij een ongeluk wondering voor uitspreekt in een land
     waar we moeilijk over praten”, knikt  Er valt niet naast de cover van het au- waar anders zoveel scheef loopt. “Want
     Hemmerechts. Prompt raadt ze ieder- tobiografische boek ‘Er gebeurde dit,  krijg maar eens borstkanker in pakweg

     een aan een dagboek bij te houden  er gebeurde dat’ te kijken, waaruit ze  Groot-Brittannië of de VS. De wachttij-
     tijdens moeilijke periodes in het leven,  stukjes voorleest. Een foto van NA, na  den voor een operatie zijn hier in België
     als houvast. Een kleine tip zoals er nog  de diagnose, maar ook van VOOR: voor  aanvaardbaar, de terugbetalingen voor
     velen zullen volgen. Wie zich aan een  de operatie. “Het was onduidelijk of  medicatie royaal.”
     technisch-medisch verhaal verwachtte,  die borst al dan niet zou worden geam-
     of eerder een melodramatische getui- puteerd. Afscheid van een gave borst,  Verzet tegen betutteling

     genis, is eraan voor de moeite. Ze durft  zo luidt de foto, want hoe dan ook zou  En toch is er ook onmiddellijk boosheid
     soms tegen de – welja – borst stoten  mijn borst er gehavend uit komen. Ik  en verzet. “Ik heb van nature veel zelf-
     met haar rechttoe-rechtaan houding,  draag een muts omdat ik nog niet wist  vertrouwen, maar dat kwam opeens
     maar met recht en reden jammer ge- of mijn haar al dan niet zou uitvallen ten  allemaal op losse schroeven te staan. Ik
     noeg als ‘ervaringsdeskundige’. Kristien  gevolge van de chemo. Daaraan ben ik  was echt in rouw voor m’n gezonde zelf,

     Hemmerechts heeft haar portie verdriet  ontsnapt, het is ‘enkel’ radiotherapie  waar ik definitief afscheid van moest

     6 - NEOS
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11