Page 7 - CRM NEOS MAART 23_2309486.pdf
P. 7

Ik was echt in rouw voor
            m’n gezonde zelf,
         waar ik defi nitief afscheid
           van moest nemen.


   Wie is Kristien Hemmerechts?
   • Geboren in Brussel op 27 augustus
    1955                                               © Foto’s: David Legrève
   • Studeerde Germaanse Filologie, gewe-
    zen professor Engelstalige literatuur
   • Schrijver, columnist, opiniemaker
   • Weduwe van dichter Herman de   nemen. Ik zat destijds op de boeken- liggen, Kristien, ga liggen.’ Ik denk: met
    Coninck, hertrouwde in 2007 met de
    West-Vlaamse Bart Castelein. Woont al  beurs als een schim van mezelf. Ik  welk recht noemen die me bij de voor-
    30 jaar in Antwerpen.       voelde mij niet meer ‘de schrijfster’,  naam? Ik zeg, en het kost me een enorme
   • Drie eigen kinderen, verloor haar twee  maar gewoon bang en onzeker. ‘Ik ben  inspanning, groggy als ik ben van de an-
    zoontjes aan wiegendood.     niet kanker en ik heb ook geen kanker.  esthesie: ‘Ik ben geen patiënt.’ Wat later
                     In mijn borst zit een kankergezwel.  hoor ik een vrouw snerend tegen iemand

   • Ze heeft in haar werk het leven en de  Punt.’ (citaat dagboek). De truc zit er in  zeggen: ‘Ik ben geen patiënt, zegt de pa-
    dood altijd in de ogen gekeken. In ‘Er
    gebeurde dit, er gebeurde dat’ zijn  om die ziekte niet je identiteit te laten  tiënt.’ (…) Ik zat daar, angstig en huilend,
                     worden, dat is de grootste worsteling.  maar ik ging niet liggen. Zolang ik over-

    haar beste autobiografische verhalen
    gebundeld, o.a. over het verlies van  Want opeens word je herleid tot pati- eind zat, konden die vrouwen me niets
    haar zoontjes, de moeizame omgang  ent. In een ziekenhuis moet je lijdzaam  doen. Even ook een verpleegster met een

    met haar psychisch zieke zus, haar  ondergaan, en niemand geeft graag de  bruine huid links van me. Zij was lief en
    huwelijk met Herman de Coninck en  controle af. Sterker nog: ik ben slecht  zacht, liet me haar hand vasthouden.
    dus ook bk.            in gehoorzamen.“ Het traumatische  Ik streelde haar arm, klampte me aan
   • Schuwt het publieke debat niet, en  fragment uit de recoveryzaal na haar  haar zachtheid vast, maar ze verdween.
    zoekt soms de controverse op.   operatie spreekt boekdelen: ‘Rechts  Ik heb zelfs even haar wang gestreeld.
   • Ontving literaire prijzen in binnen- en  van mij roepen vrouwen dat ik moet  Hopelijk dacht ze niet: die vrouw is gek.’
    buitenland.            gaan liggen. Zonder mijn lenzen zijn  Allergisch blijkt ze ook aan betutteling,
                     zij niet meer dan wazige vlekken. ‘Ga  voorbeelden ten over, of nog erger: de

                                                  NEOS - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12