Page 9 - CRM NEOS MAART 23_2309486.pdf
P. 9

halve dode. Maar doe ook niet alsof je
    neus bloedt en er niets aan de hand
    is. Een beetje extra vriendelijkheid is                                 © Foto: David Legrève

    welkom, maar alsjeblieft geen lijkbid-
    dersgezichten.”
    Pleidooi voor zachtheid

    Er schuilt veel tegenstrijdigheid in

    haar houding, dat beseft Hemme-
    rechts ten volle. “Ik heb eigenlijk de

    fout gemaakt om flink te wezen. Ik
    ben zo opgevoed: niet zeuren, rug
    rechten en doorgaan. Mensen beslui-
    ten daaruit dat je sterk bent, taai, ter-              Kristien Hemmerechts bij Neos
    wijl ik ook echt wel nood had aan zacht- Nu nu nu, tot het op is  Waasmunster: ‘Als je je niet kwetsbaar
                                      toont, denkt men dat je niet kwetsbaar

    heid. Ik heb geleerd om meer expliciet  “‘Ge hebt er de leeftijd voor’, zei een  bént maar een taaie tante waartegen
                                      ze mogen schoppen’
    om hulp te vragen. Concreet mensen  bevriende arts me. “Hij bedoelde: voor
    vragen: Wil je een boodschap voor mij  bk. Een zinnetje dat is blijven hangen.
    doen, m’n haag even scheren,…   Stilaan heb ik de leeftijd om te sterven,


    Het hoeft niet groot te zijn. We moeten  de eindfase van mijn leven in te gaan.
    leren zacht zijn voor een ander, ook al is  De tragikomische West-Vlaamse mop
    de wereld rondom bikkelhard en gaat  die door de radio schalde in het aan-
    de ratrace te snel. Een typische Face- kleedhokje galmt nog na in m’n oren:
    bookslogan waarvan ik m’n persoonlij- ‘Er is een tit van komen, en een tit van
    ke motto en missie heb gemaakt: ‘Eve- gaan’. Sinds ik de dood als een vriend

    ryone you meet is fighting a battle you  zie en geen vijand, m’n sterfelijkheid
    know nothing about. Be kind. Always.’  omhels, is er veel meer dankbaarheid.
    Kortom: iedereen wordt beproefd. Er  Het leven als geschenk om ten volle
    is niet één mensenleven dat gespaard  te leven, want ooit stopt het. M’n

    blijft van pijn of afscheid, waarvan we  overleden man Herman de Coninck
    vaak het bestaan niet weten. Het is dan  omschreef het prachtig: ‘Zo nu nu nu,
    een kleine moeite om altijd vriendelijk  tot het op is.’ Zo moet je ook leven.
    te zijn. Dat kan zo’n cruciaal verschil  Door het besef van die eindigheid, kom
    maken. En, het loont om je kwetsbaar  je dichter bij de essentie van het leven.
    op te stellen. Ik heb altijd gedacht dat  Ik heb echt geleerd om ballast te ban-
    ik me dat niet kon veroorloven, gezien  nen en voluit voor kwaliteit te gaan. Ik
    m’n professionele context was daar  heb een allergie ontwikkeld aan alles
    geen ruimte voor, zeker niet als vrouw.  wat vals en leugenachtig is: negatieve  Ontvang je graag een exemplaar van

    Als je mee wilde tellen, moest je flink en  mensen of destructieve relaties gaan  de verhalenbundel ‘Er gebeurde dit,
    sterk zijn. ‘Wat ben jij kranig’, kreeg ik  er onverbiddelijk uit. Nog een laatste  er gebeurde dat’? Vertel ons dan via
    dan te horen, terwijl ik nu besef dat ik  raad? Hou verbittering, zelfmedelijden  welkom@neosvzw.be op welke hart-
    eigenlijk niet sterk genoeg ben om zwak  en cynisme ten allen tijde buiten de  verwarmende, spontane of persoonlij-
    te zijn. Als je je niet kwetsbaar toont,  deur. Dan blijft alleen nog het positie- ke manier iemand jou al een hart onder

    denkt men dat je niet kwetsbaar bént  ve over, en dan is er echt héél veel om  de riem stak.
    maar een taaie tante waartegen ze mo- dankbaar voor te zijn.”
    gen schoppen.

                                                  NEOS - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14