Page 5 - _05V1L_Proof 09.30.26.pdf
P. 5

Revival van het washandje
                             In Friesland werden inwoners en toeristen deze zomer
                             aan gespoord om minder water te gebruiken. Als alter-
                             natief voor de dagelijks douche deelden ze er gratis
                             washandjes uit. Een ‘kattenwasje’ aan de lavabo spaart
                             &**"/0 3"") 4 1"/ "+ %""ƞ +,$ +!"/" 3,,/!")"+ǽ
                             Elke maand vernieuwt onze huid zich volledig en de
                             dode huidcellen schrob je beter weg met een washandje.
                             Enige voorwaarden: laat je washandje goed drogen
                             als je het wil hergebruiken.

    Wat ouderen zelf en deskundigen denken
    Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde, ver-
    zamelt in haar boek getuigenissen en onderwerpen van
                    ouderen zelf en
                    betrok collega-
                    zorgverstrekkers,
                    van cardioloog
                    tot ergothera-
                    peut, bij haar
                    project.
                    Inspi ratie en in-               Week van het Bos
                    zicht ver zekerd     De tweede week van oktober is traditioneel de Week
                    voor         van het Bos. Die kan je overal beleven maar wij geven als
                    al wie geïnteres-    tip de Stokkenmanroute in de Limburgse bossen van
                    seerd is in ‘ouder   Katte vennen mee. De tocht is 4 km en buggyvriendelijk.
                    worden’.          Langs de route zijn er geen bankjes maar je kan op
                                  krachten komen op een mysterieuze Stokkenman.
                               Dat vinden ze niet erg – als je het maar vriendelijk vraagt.
                                            www.kattenvennen.be

                                 De Panne rolt dekentje van troost uit
                                 De Panne is dit jaar de Troosthoofdstad van
                                 "3"&)Ǘǘǽ "7" +,+Ȓ-/,Ɯ1,/$ +&0 1&" ,/$ +&0""/1
                                 ‘troostconcerten’ op begraafplaatsen over heel
                                 Vlaanderen op 1 november. Als troosthoofdstad
                                 organiseert De Panne een festival rond rouw en
                                 verlies dat een warme troost wil bieden aan al
                                 4&" %"1 +,!&$ %""ƞǽ
                                 www.depanne.be


                                                  NEOS - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10