Page 9 - _05V1L_Proof 09.30.26.pdf
P. 9

Zonder slavernij was
                          er geen suiker in onze
                          contreien en waren we
    want ik voel me jong en doe er alles aan   blij ven bakken met
    om jong te blijven.” Dat is dé geaccep-    honing. Dat zou een
    teerde manier. Ik zou willen dat mensen
    zeggen: “Ik accepteer het feit dat ik oud  hele andere bakcultuur
    ben en ik kijk ernaar uit, omdat ik ein-    gegeven hebben
    delijk de tijd heb om mij te richten op de
    dingen die er voor mij echt toe doen.”
    Iedereen denkt dat het na je 50 bergaf
                ste
    gaat maar dat is niet zo. De ouderen
    die ik spreek zien dat heel anders. Juist

    /,+! '" 3&'ƞ&$01" &0 "/ 3 ( 3"")  + !"
    hand. Nadien krijg je meer ruimte voor
    jezelf. Dit is trouwens een fenomeen
    wat wereldwijd is vastgesteld. Het heet
    ‘Happiness Curve’ en beweert dat men-
    sen juist aan het begin en einde van hun
    leven het gelukkigst zijn. Maar de mees- Roefke Carmiggelt (relatie- en gezinstherapeut): Oud worden geeft reliëf aan je
    ten hebben hier nog nooit van gehoord.  denken, aan je voelen en dus ook aan je huid
    Als we dat mooi vooruitzicht kunnen  sieke en mentale welzijn hebben meer  niet vanzelf maar het is al een eerste
    delen met anderen dan kan je daarnaar  aandacht nodig. Zijn er nog dingen die  $/,1" 01 - ,* 1" "0"ƛ"+ ! 1 '" ț &'+

    uitkijken.            '" 7,2 4&))"+ )"/"+Ȅ 1 '" ,-"+ 3,,/ %"1  altijd) een keuze hebt. En de acceptatie

    - + / !" $/,1" Ɯ+ )" !20Ȅ     +$ + 3 + +&"24" 3/&"+!0 % --"+Ȅ  van een steeds veranderende ik is een
    Micaela Bartels: Er komt een fase waar  Wat heb je nodig om je blijvend betrok- goede basis om om te gaan met wat het
    steeds meer dingen op hun plek vallen  ("+ 1" 3,")"+ &' '" ,*$"3&+$Ȅ  1 $""ƞ  leven je brengt.
    als je daar bewust mee omgaat. Als je  '" "+"/$&"Ȅ  1 * (1 '" )&'Ȅ "1 $ 1
    %"1 -2+1 "/"&(1 ! 1 '" ,-$""ƞ "+ '" '"

    niet meer wil aanpassen of kijken waar
    je persoonlijk geluk ligt, dan loop je het  Win het boek
    risico dat je het gevoel krijgt dat alles te- Jij kan dit prachtige portretboek winnen. Stuur
    genzit en je ongelukkig wordt. Maar als  ',24 -,/1/"1 "+ -,0&1&"3" )""ƞ&'!0.2,1" + /

    je de laatste 20, 30 jaar van je leven kan  welkom@neosvzw.be en wie weet word jij

    7&"+ )0 !" Ȉ$/ +!" Ɯ+ )"ȉ ! + 4,/!1 %"1  onze winnaar!
    anders. Als het goed is, krijgt je meer
    1&'!ǽ  1 $ '" "/*"" !,"+Ȅ 2&+"/"+Ǿ  FOERT, Ik ben oud en dan?

    Ɯ"10"+ "+ 4 +!")"+ Ȕ 4 / 2&1"/ /!  De PR:OUD en onze eigen FOERT-campagne
    +&"10 *&0 *"" &0 Ȕ ,# 7&" '" %"1 )0 ""+  werden onafhankelijk van elkaar opgestart maar
    spannende fase waarin je van betekenis  raken beide dezelfde gevoelige snaar. FOERT
    kan zijn voor jezelf en anderen. Hoe  bracht prachtige tachtigers – allemaal Neos-
    ouder je wordt, hoe meer je ervoor  leden – voor de camera. Het resultaat vind je
    moet zorgen dat de dingen die voor jou  vanaf pagina 42 in dit nummer
    belangrijk zijn, in je leven blijven. Je fy-
                                                    -
                                                     9
                                                  NEOS - 9
                                                  NEOS
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14