NEOS MAG 41 - page 12

12
CLOSE-UP
CUPIDO’S HELPERS
DE PERFECTE MATCH: DROMENWE DAAR NIET ALLEMAAL VAN? ZIJ DIE DEWARE VONDEN,
MOGEN ZICH GELUKKIG PRIJZEN. MAARWAT ALS CUPIDO’S PIJL MAAR NIET RAAK SCHIET?
DAN KAN EEN RELATIEBUREAU OF EENTV-PROGRAMMA MEE HELPEN MIKKEN.
NEOS SPRAK MET ENKELE PROFESSIONELE MATCHMAKERS.
Keuze zát in de liefde.
En toch lijken we nog
nooit zo hard op zoek te
zijn geweest. Getuige de
statistieken: 1,6 miljoen
Belgische alleenstaanden.
Een relatiebureau kan
heil brengen. Annemieke
Dubois en Martien Van
Berckelaer zijn de zaak-
voerders van het exclusieve
datingbureau Berkeley
Internationaal, dat zich
vooral richt op financieel
onafhankelijke en succesvolle
singles. Ze schieten te hulp
bij de vraag waarom de zoektocht
naar dé liefde zo moeilijk is en vaak
mislukt. ‘De belangrijkste verkla-
ring is de emancipatie van de vrouw.
Zij evolueerde van huismoeder tot
onafhankelijke vrouw. Als moeder
aan de haard was haar netwerk zeer
beperkt, maar als werkende vrouw
liggen de kaarten helemaal anders.
Mensen bleven vroeger bij elkaar
om den broode, terwijl de vrouw in
de 21e eeuw financieel onafhanke-
lijk is. Zij kan dus ook weggaan uit
een relatie wanneer ze wil.’ Toch
werkt het klaarblijkelijk averechts,
die vrijheid en overvloedige keuze in
de liefde. ‘De veelheid aan partner-
mogelijkheden werkt verlammend.
Onze hersenen kunnen maar een
beperkt aantal keuzes verwerken.
Indien het aanbod te groot is, treedt
er verwarring en besluiteloosheid
op. Mensen zijn dan niet meer in
staat om te kiezen en slaan tilt. Op
dat moment kan een relatiebureau
soelaas bieden.’
Jungle en taboe
Ondanks het stijgende succes
van relatiebureaus en datingsites,
hangt er nog steeds een taboe
rond relatiebemiddeling. Of op z’n
minst toch een aantal vooroordelen.
Internetdaten doet daarbij een niet
al te fraaie duit in de zak. Dubois
waarschuwt: ‘Je liefdesleven online
te grabbel gooien op datingsites
zorgt vaak voor frustratie en is soms
gevaarlijk. De internetwereld is
oncontroleerbaar en het is moeilijk
het kaf van het koren te scheiden.
Afspraakjes draaien vaak uit op
teleurstellingen en een verlies aan
zelfvertrouwen. Je krijgt het gevoel
dat je beland bent in een jungle van
mensen met niet altijd even goed in-
tenties.’ Het taboe gaat vaak hand in
hand met een gevoel van falen. ‘Dat
leeft vaak onder succesvolle mensen.
Soms hebben ze iemand nodig die
hen een duwtje in de juiste richting
geeft. Zeker bij mannen speelt hun
(gekwetste) trots. Een vrouw kan
gemakkelijker over emoties
praten, en zal dan ook snel-
ler de stap naar relatiebe-
middeling zetten.’
Geen illusies
Waarop moeten mensen
letten voor ze met een
datingbureau in zee gaan?
Martien Van Berckelaer:
‘Discretie, vertrouwen en
eerlijkheid zijn sleutel-
woorden. Een persoonlijke
aanpak en begeleiding
zorgen voor geruststelling en
vertrouwen. Toch een minimum
wanneer men zich openstelt voor de
liefde. We starten met een diepte-in-
terview van een drietal uur. Het ech-
te koppelen gebeurt ook door ons, en
niet door de computer zoals bij vele
anderen. Door ervaring en intuïtie
voelen we goed aan welke personen
we aan elkaar kunnen voorstellen.
Indien ze dat willen, contacteren zij
elkaar om verder af te spreken. Na
de date geven beiden hun feedback.’
Een werkwijze die vruchten afwerpt,
want het klantenbestand is in de
laatste jaren met maar liefst 30%
toegenomen. ‘We verkopen geen
illusies. Als een vrouw bijvoorbeeld
een vorige relatie nog niet heeft af-
gesloten, dan luidt de boodschap: We
kunnen u momenteel niet helpen.
U bent welkom, maar vandaag nog
niet. Of als men niet realistisch is in
z’n verwachtingen – een man die ab-
soluut een 25 jaar jongere vrouw wil
– zal daar tegen ingegaan worden.’
Toch zijn weinigen geschikt voor een
job als matchmaker. Het blijft een
FREYA VERWAEREN
De vrouwelijke Cupido’s van Berkeley
Neos Magazine 041.indd 12
31/08/15 19:03
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...51
Powered by FlippingBook