Informatie

GRATIS OPLEIDINGSREEKSEN START 50+

Integraal vzw en haar partnerorganisaties UNIZO, Neos en Liantis organiseren met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, VDAB en Syntra Limburg regelmatig infosessies over ‘Starten met een eigen zaak na 50’. Wilt u op tijd op de hoogte blijven van nieuwe data en locaties van 'START 50+' of wenst u zich onmiddellijk in te schrijven voor één van onze informatiereeksen en/of voor een gepersonaliseerd coachingtraject, mail dan naar marc.gommers@integraalvzw.be of bel naar 02 21 22 221.

INFORMATIEREEKSEN “STARTEN MET EIGEN ZAAK NA JE 50ste!
Starten met een eigen zaak op oudere leeftijd: er komt heel wat bij kijken! Een grondige voorbereiding en goede informatie zorgen alvast voor een vlotte start!
Daarom organiseren we een praktische opleidingsreeks over hoe starten met een zaak na 50. 
Dankzij dit startersinitiatief kunnen vijftigplussers die dromen van een eigen zaak (in hoofd- of bijberoep) hun droom verwezenlijken en een nieuwe carrière als ondernemer uitbouwen.
Neem een kijkje op de website www.ondernemen50plus.com voor meer informatie en de recente data &l ocaties van de gratis informatiereeksen START 50+.

Klik hier voor het bekijken van de informatiefolder.
 
Vierdelige informatiecyclus “Starten met een eigen zaak na je 50ste!”
Kandidaat-ondernemers 50+ kunnen gratis deelnemen aan de informatiecyclus ‘Starten met een eigen zaak na je 50ste’. De reeks bestaat uit vier namiddagsessies waar u de kans krijgt praktische kennis op te doen over de belangrijkste zaken die bij de opstart om de hoek komen kijken.
 
PROGRAMMA INFORMATIEREEKS START 50+
 

Sessie 1:  Hoe start ik op als zelfstandige?  

Een zaak starten en wat nu? UNIZO Startersservice vertelt wat u als een starter 50+ moet weten om een goeie opstart te organiseren: van startmodaliteiten en -formali­teiten en juridische vormen tot  boekhoudkundige verplichtingen. .

® Gastspreker: UNIZO Startersdienst

 

Sessie2: Optimalisatie van uw sociale zekerheid en bescherming bij starten na 50              

De Studiedienst van Liantis Sociaal Verzekeringsfonds gaat dieper in op de gevolgen van een overgang naar een zelfstandige activiteit voor uw sociale rechten en sociale bescherming  (bijdragen hoofd- bijberoep, gevolgen pensioen, ziekteverzekering, aanvullende sociale bescherming,…).

® Gastspreker Studiedienst Liantis Sociaal Verzekeringsfonds.

 

Sessie 3: Op ondernemen staat geen leeftijd! Ondernemerscompetenties

Inzicht in de eigen ondernemerscompetenties en het persoonlijk ontwik­kelingsproces als beginnende 50+ zelfstandige ondernemer vormen het onderwerp van deze sessie.

® Gastspreker: Evolvero Starters- en  Loopbaancoaching .

 

Sessie 4: Ondersteuning, begeleiding en kredietmogelijkheden.

Een startende ondernemer kan beroep doen op verschillende (financiële) steunmaatregelen, deskundig advies, transitiepremies, subsidies tot zelfs individuele begeleiding. Tijdens deze infoavond ontdekken 50+ kandidaat-ondernemers het ruime pallet van ondersteuning voor startende ondernemers!

Ook de mogelijkheden tot een eventuele overname van een zaak komt aan bod.

® Gastsprekers:  VDAB, Agentschap Innovatie & Ondernemen en Overnamemarkt.be
 
 
                                                                   
  
 

“50-plussers zijn geknipt voor bedrijfsovername”- Interview met Walther De Reuse 

Walter de Reuse stond aan de top van het Vlaamse bedrijfsleven en adviseert starters, junioren en senioren.
Voor seniorstarters in het bijzonder ziet hij zowel specifieke kansen, als drempels bij het ontplooien van hun ondernemerschap. Multimedia en de digitale telecommunicatie is ook in Vlaanderen een 'booming business'.
Met een eigen revolutionair product op de proppen komen in die branche is echter niet meer weggelegd voor de meeste 50-plussers. De kansen voor 50-plussers die echt de ambitie hebben om een onderneming te laten floreren, liggen elders.

Hun ervaringsrijk profiel is bijvoorbeeld erg gunstig bij bedrijfsoverdrachten. Vanuit zijn eigen kijk op het ondersteunen van kandidaat- ondernemers ontwikkelde Walther de Reuse een bedrijvencentrum waar start- ups  maximaal worden gefaciliteerd.

 

Lees hier het interview met expert Walter De Reuse

 

Download documenten :
Programma Brussel Start50+ najaar 2018
Programma Gent Start50+ najaar 2018