Veelgestelde vragen

Starten vanuit de werkloosheid:  50- plusser ontvangt werkhervattingstoelage als steuntje in de rug!
Starten vanuit het brugpensioen:  50-plusser kan nog starten, ook in bijberoep.

Je kunt van je zelfstandige activiteit je hoofdberoep maken, of je bijberoep. Om te starten in bijberoep moet je net dezelfde stappen doorlopen als voor een hoofdberoep. Het belangrijkste verschil is dat je als zelfstandige in bijberoep blijft genieten van de sociale voordelen uit het andere sociale stelsel waaraan je onderworpen bent door je hoofdactiviteit of je speciale statuut. Je bent   zelfstandige in bijberoep als je daarnaast werkt (minstens halftijds); je recht op een rust- of invaliditeitspensioen opbouwt via  loopbaanonderbreking of tijdskrediet of opzegvergoeding; je  een werkloosheidsuitkering, een ziekte- of invaliditeitsuitkering of brugpensioen ontvangt. De grondregel is dat een uitkeringsgerechtigde die een activiteit wenst uit te oefenen steeds contact moet opnemen met zijn uitbetalingsinstelling ( syndicaat of HVW).