Kan ik starten in bijberoep?

In principe mag je geen zelfstandige activiteit uitoefenen tijdens je werkloosheid. Wél mag je een bijberoep dat je reeds had toen je nog niet werkloos was, verderzetten na de werkloosheid, weliswaar onder strikte voorwaarden: je moet een aangifte doen, je moet de activiteit al minstens 3 maanden uitoefenen, je mag je activiteit enkel binnen bepaalde uren uitoefenen, je inkomsten moeten beperkt blijven en je zelfstandige activiteit moet een bijkomstig karakter hebben. (in principe kunt u niet in een vennootschap aan de slag en u mag uw activiteit niet dagdagelijks op weekdagen tijdens de kantooruren uitoefenen).

Het is dus niet mogelijk een bijberoep te beginnen gedurende de werkloosheid tenzij voor de werkloze van 50 jaar of meer die de vrijstelling oudere werkloze geniet. Voor de werkloze van 50 jaar of meer gelden dezelfde voorwaarden: het bijberoep aangeven op, activiteit niet verrichten tussen 7 en 18 uur tijdens de week (van maandag tot vrijdag). Op zaterdag en zondag kunt u daarentegen deze activiteit wel verrichten tussen 7 en 18 uur. In dit geval verliest u een uitkering per gewerkte zaterdag of zondag (zelfs indien u werkt na 18 u en/of vóór 7u). Volgende activiteiten kunnen niet bijkomstig verricht worden gedurende de werkloosheid de activiteit in een beroep dat alleen na 18 uur wordt uitgeoefend (bijvoorbeeld nachtwaker);de activiteiten die verboden zijn krachtens de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken(voor meer informatie, gelieve uw uitbetalingsinstelling te raadplegen); een beroep van de horecasector (hotels, restaurants en drankgelegenheden) of van de vermaakondernemingen, van leurder, reiziger (verkoop van goederen aan huis of op markten) , activiteiten van verzekeringsagent of -makelaar. Tenzij de activiteit van gering belang is. Het recht op uitkeringen kan u echter worden ontzegd door de directeur van het werkloosheidsbureau, zelfs voor de dagen waarop u geen activiteit verricht, indien uw activiteit niet of niet langer het karakter heeft van een bijberoep doordat het aantal arbeidsuren dat u daaraan besteedt, of het bedrag van de inkomsten, te hoog is.