Je bent hier:
Lid worden
Overtuigd?
Word snel lid!

Neos is een vereniging en werkt met een jaarlijks lidmaatschap. Het lidgeld bedraagt 30 euro p.p. en kan overgemaakt

 worden op onze rekening BE27 7350 3639 3273 met als vermelding 'lidmaatschap 2021'.

Na betaling bent u lid voor het kalenderjaar 2021 bent u verzekerd bij al onze activiteiten, ontvangt u ons driemaandelijks

ledenblad Neos Magazine en wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht van al onze activiteiten via onze nieuwsbrieven en flashes.

Gelieve uw naam en voornaam - adres en woonplaats -

geboortedatum - e-mailadres en telefoonnummer 

door te sturen aan: rachel.decock@telenet.be

Leden die bij 2 NEOS afdelingen lid worden kunnen via het aangifteformulier 'dubbel lidmaatschap'

een terugstorting van 1 lidmaatschap terugvragen via de secretaris van de club.