Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in:
Blijf ingelogd:
Paswoord vergeten?

Bestuursleden

Terug naar overzicht
Geleid bezoek Havenhuis Antwerpen
op 6/6/2020 om 10:00 tot 18:00
Programma:

Het Havenhuis is een gebouw op het Antwerpse Eilandje van de hand van de Brits-Irakese architecte Zaha Hadid (1950-2016). Het huisvest verschillende departementen van het Havenbedrijf Antwerpen.

Het nieuwe Havenhuis, een samengaan van een oude beschermde, in 1922 n.o.v. architect Emiel Van Averbeke opgetrokken brandweerkazerne en een nieuwbouw rond en boven dit gebouw, staat aan de Siberiastraat of Kaai 63 aan de noordelijke kop van het Kattendijkdok. Het is de opvolger van het oude Havenhuis aan de Entrepotkaai 1. Het nieuwe gebouw is sinds september 2016 de werkplek voor 500 medewerkers.

De nieuwbouw oogt als de romp van een zeilschip met een vooruitgestoken boegspriet met het oppervlak van de facetten van een diamant gericht naar het Kattendijkdok. Het verenigt hiermee Antwerpen als wereldhaven en haar diamantnijverheid.[1] Het hooggestoken balkvormig volume boven de bestaande kazerne steunt op drie betonnen kokers waarin de trappen en liften verwerkt zijn. De pijler aan de buitenzijde krijgt een panoramische liftkoker. De buitengevels en de bedaking van de vroegere kazerne blijven onveranderd.

In maart 2018 werd het Havenhuis bekroond met de jaarlijkse prijs van de MIPIM (Marché International des Professionnels de l’IMmobilier) te Cannes als "best refurbished building" (het best gerenoveerde gebouw).[2]

Men kan in de zogenoemde boeg van de scheepsvormige diamant met een zicht op de haven een toelichting krijgen over de activiteiten van de Antwerpse haven.

Uit eerbetoon aan de architecte heet het plein voor het Havenhuis Zaha Hadidplein.

Georganiseerd door:
STEKENE
Locatie:
Havenhuis Antwerpen
Zaha Hadidplein 1
2030 ANTWERPEN 3