Terug naar overzicht
Optreden WOSHkoor in kerk Schiplaken als steun aan Bollé Bollé
op 18/11/2018 om 15:00 tot 17:00
Programma:


Optreden WOSHkoor / NEOS met een hart
 

Zondag 18 november 2018, 15u00
Kerk van de Heilige Familie, Bieststraat 229, 3191 Schiplaken-Hever
 

ten voordele van VZW Bollé Bollé
In het kader van Neos met een hart www.neosvzw.be/neosmeteenhart


HET WOSHKOOR
Het WOSkoor (
www.woshkoor.be) zingt liederen uit alle hoeken van de wereld maar vooral uit het Zuiden, liederen over armoede, hoop, onderdrukking, bevrijding. Zo scharen zij zich aan de kant van de mannen, vrouwen en kinderen die hier of elders het rad anders willen doen draaien. 

VZW BOLLÉ BOLLÉ
Bollé Bollé is een vzw die de projecten van wijlen pater Albert Bolle in Tanzania logistiek en financieel ondersteunt. Naast een aantal vaste kernleden kan Bollé Bollé rekenen op de steun van een zestigtal vrijwilligers.

DOELSTELLINGEN
Bollé Bollé werft fondsen voor duurzame en kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Tanzania (regio Tabora). Het gaat steeds om concrete, duidelijk afgebakende plannen met nadruk op onderwijs, gezondheidszorg, voedsel-, water en energievoorziening. Speciale aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en de veiligheid van vrouwen en aan de bescherming van het milieu.
Om dit alles te kunnen realiseren, neemt Bollé Bollé initiatieven om geld in te zamelen. Op die manier zorgt Bollé Bollé steeds voor ontwikkelingshulp die mensen in hun waarde laat groeien.
Dankzij de steun van een aantal logistieke sponsors blijven de werkingskosten tot een absoluut minimum beperkt en gaat de opbrengst van giften steeds tot de laatste eurocent naar de realisatie van de projecten zelf.
 

PROJECTEN
Volgende projecten worden sinds 2007 actief door Bollé Bollé vzw ondersteund:

·         Volledige bouw van een secundaire meisjesschool met internaat voor 900 leerlingen (Igunga, Tabora)

·         Uitbreiden van een gemengde lagere school voor 600 leerlingen met bijhorend internaat (Igunga, Tabora)

·         Veilig drinkwater op school (Igunga, Tabora 

·         Uitbreiden en verbeteren van een weeshuis voor 25 kinderen (Kishuro, Bukoba)

·         Solar for Igunga, duurzame energie voor twee scholen & een hospitaaltje (Igunga en Mwanzugi, Tabora) 

Meer info op www.bollebolle.be/nl/projecten

HUIDIG PROJECT: SOLAR FOR IGUNGA
Stroomvoorziening is in Tanzania een immens probleem. De stroomvoorziening is gebrekkig en valt heel regelmatig uit voor kortere of langere periodes. De zon is er wel 12 u per dag ter beschikking. Om het leven op de scholen en in het hospitaaltje een normale gang te laten gaan heeft de VZW daarom besloten om te investeren in een groot solar project dat, met het oog op duurzaamheid, gerealiseerd wordt door eigen mensen. Een samenwerkingsproject van Tanzanianen en Belgen. Tussen nu en eind 2019 zullen er circa 160 zonnepanelen en bijhorende batterijen geïnstalleerd worden op de daken van de basisschool en de middelbare school in Igunga en van het hospitaaltje in Mwanzugi.
 

Alle fondsen die momenteel verzameld worden en dus ook de opbrengst van het NEOS concert door het Woshkoor gaan rechtstreeks naar dit project. 

Inschrijven en reservatie: via volgende link:


https://goo.gl/forms/wtcGMUyWsBZqyskm2


Opgelet: uw tickets worden pas definitief gereserveerd nadat u het gepaste bedrag (15 euro per ticket) hebt overgeschreven op rekeningnummer BE91 6528 3696 3976 van NEOS Boortmeerbeek met als mededeling "Tickets WOSH-koor - naam & voornaam".


 


 

 

Georganiseerd door:
BOORTMEERBEEK
Locatie:
Kerk Schiplaken
Bieststraat
3190 BOORTMEERBEEK