Je bent hier:
Lid worden
LID WORDEN

Het lidgeld is onontbeerlijk voor Neos vzw en onze club om de

algemene kosten van de administratie en het dagelijks bestuur

te helpen dekken. Bovendien is het lidmaatschap vereist voor 

deelname aan de provinciale en nationale evenementen.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 30,00. De betaling gebeurt

via overschrijving op het rekeningnummer van NEOS BRAKEL

IBAN  BE44 7350 3867 9645 -  BIC  KREDBEB met

vermelding "lidmaatschap 2019 en uw naam".

Voor meer info of bij vragen kan u steeds terecht bij

voorzitter Arno De Taeye - arno.de.taeye@telenet.be -

tel. 055 42 16 89

en secretaris Herman De Potter  - herman.de.potter@telenet.be -

tel. 055 42 10 65