Welkom

Namens het bestuur van NEOS Ham heet ik u van harte welkom op onze website. Het doet ons veel genoegen dat u even de tijd neemt om kennis met ons te maken.

 

WIE ZIJN WIJ?

NEOS Ham werd opgericht in augustus 2014 door enkele dapperen die de noodzaak inzagen een vereniging op te richten met net ietsje meer. NEOS staat immers voor NETwerk van Ondernemende Senioren.

WAT BIEDEN WIJ ?

Wij vijftigplussers willen van ons leven genieten. Ook al hebben sommigen van ons al een zekere leeftijd bereikt, dat betekent daarom niet “out”.

Meer dan ooit eisen senioren terecht hun plaats in de maatschappij op. Ja, we worden gemiddeld steeds ouder.

Gezondheid is en blijft ons hoogste goed. Vandaar dat het van cruciaal belang is dat we relaties opbouwen en onderhouden.  Sociaal contact is essentieel om je goed te voelen. Dit kan je doen door deel te nemen aan groepsactiviteiten, bijwonen van concerten, thema-evenementen of door uitstappen, sporten, voldoende bewegen enz……

Het wekt ook een gevoel van verbondenheid op.

WAT IS ONS OBJECTIEF ?

Zowel in de westerse als oosterse samenleving stijgt het percentage senioren snel. Maar wij zijn er ons nog niet van bewust om 20 of zelfs 30 jaar “ vrije” tijd  op te vullen. Dit vormt een uitdaging voor onze huidige maatschappelijke structuur, en hoe we ons aanpassen, zal de rol van senioren nu en in de komende jaren zijn. Daarom is een vereniging zoals NEOS belangrijk. Het gevoel van VERBONDENHEID, de vriendschap tussen de leden zonder onderscheid van stand, overtuiging, goede sociale relaties zijn een wapen tegen eenzaamheid. Dit moet het hoofdobjectief zijn van NEOS Ham.

WAT IS DE ROL VAN HET BESTUUR ?

De persoonlijke betrokkenheid van vrijwilligers is van groot belang. Een sterke ploeg met verschillende specialiteiten, met vooral waardering voor mekaar is ons kapitaal. Vele uren worden besteed aan vergaderingen om de activiteiten te organiseren, ondanks dat coronabeestje blijven de bestuursleden zich belangloos inzetten  voor onze vereniging. Denk maar aan de nieuwsbrief, en aan de kleine attenties van de Paashaas en eindejaar. De talrijk aanwezige leden bij onze activiteiten en de dankbaarheid van de stoepgesprekken  zijn de grootste waardering voor ons bestuur.

WAT IS ONS BESLUIT ?

Het hoofddoel van NEOS Ham is en blijft: aangename en leerrijke momenten bezorgen aan al onze leden in een warme familie waarin iedereen zich thuis voelt. Het contact met alle leden onderhouden is daartoe ontzettend belangrijk, maar ook het contact tussen de bestuursleden onderling is van groot belang. Zo weet je wat er leeft en blijf je ook gemotiveerd. Corona stimuleerde ook het zoeken naar alternatieven voor activiteiten. Maar het allerbelangrijkste is dat deze hele situatie ons heeft leren genieten van de kleine momenten en het besef dat niet alles snel-snel moet. Het is dus van groot belang om tijd voor mekaar te maken, hoe weinig spectaculair dat ook klinkt.

Indien u wilt proeven van de sfeer kan u vrijblijvend deelnemen aan maximum 2 activiteiten aan dezelfde voorwaarden als onze leden. Wij hopen u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Jacqueline Gils

 

Voorzitter NEOS Ham

26/7/2024
Zomerfietstocht
15/8/2024
Musicalspektakel Jean d'Arc
18/8/2024
Virga Jesse feesten Hasselt
29/8/2024
Musical De Klokkenluider van de Notre Dame
20/10/2024
Rock Symphony Voices
Zoek: