Je bent hier:
In de Kijker
De BourgondiŽrs: Verplaatst naar........... 4 september 2020
Voordracht door Bart Van Loo

Wegens de corona epidemie werd deze voordracht verplaatst van 24 april naar vrijdag 4 september!

Geschiedenis. Nog vage herinneringen aan dat vak in het Middelbaar?
De schaarse illustraties in het handboek waren zwart-wit, en behalve de kleurrijke prenten en
kaarten aan de muur van het klaslokaal en de reeks ‘ ’s Lands Glorie’ van Artis-Historia was
er weinig om bij ons, leerlingen, het inlevingsvermogen in vervlogen eeuwen te stimuleren.
Komt daarbij dat de lesuren geschiedenis al te vaak beperkt bleven tot een opsomming van
feiten, en de examens herleid tot vragen over data en namen.
En toch. Het kon ook toen al boeiend zijn. Voor wie een goede leraar had. Een die met
zijn eigen belezenheid en enthousiasme stambomen kon ‘bemannen’ (m/v) met mensen
van vlees en bloed, en veldslagen, vredesverdragen en revoluties voor ons kon plaatsen in
hun context: die van een veranderende mens in een steeds evoluerende maatschappij.

Wat Bart van Loo vermag, eerst in een bestseller van formaat (ca. 135 000 exemplaren), nu met zijn optreden, is in ons taalgebied ongezien.