Je bent hier:
In de Kijker
Em.Prof.dr.Peter Adriaenssens brengt:"De wereld vandaag - Trauma"
"Kinderhersenen zijn zeer vatbaar zijn voor de stress van geweld. Opgroeien in oorlogsomstandigheden, maar evengoed bij vechtende ouders, heeft een nefaste invloed op de hersenontwikkeling"

Op donderdag 7 oktober om 14 u. in De Kapel - Ook niet leden welkom

Zowel over kindermishandeling, seksueel misbruik, huiselijk geweld, traumatherapie of deelaspecten komen in deze lezing aan bod. Wat is de impact van een trauma, hoe pakken we dit aan op school, thuis en als samenleving? Waarom is geweldloos samenleven zo belangrijk en steunt dit op enige wetenschap?

OVER DE SPREKER

Peter Adriaenssens studeerde arts (1982), kinder-enjeugdpsychiater (KU Leuven 1987), richtte het Leuvense vertrouwenscentrum kindermishandeling op (1987-2019) waarvan hij directeur was met expertise in trauma, huiselijk geweld en traumatherapie. Naast systeem- en gezinstherapeut en werd hij erkend opleider bij Context (KULeuven). Daarnaast was hij

staflid kinderpsychiatrie (UZ Leuven), waar hij diensthoofd was (1993-2000) en nadien kliniekhoofd residentiële zorg voor jonge tieners. Adriaenssens werd gevraagd in spraakmakende zaken van kinderontvoering en -misbruik. De Commissie Adriaenssens onderzocht seksueel misbruik in de kerk. Winnaar van heel wat prijzen. Sinds 2004 is hij betrokken bij het werk van zuster Jeanne Devos in India die strijd tegen uitbuiting van kinderarbeid. Ook bij de opstart van het Rode Neuzen-fonds kon hij niet ontbreken. Als voorzitter van het kinderarmoedefonds binnen de Koning Boudewijnstichting zet hij de strijd tegen ongelijkheid verder.