8 DECEMBER JOHAN SWENNEN LEERT NEOS ZUTENDAAL HOE RUSSEN OVER ONS DENKEN

 Op 8 december was Kolonel Johan Swennen bij ons te gast voor een boeiende en goed gedocumenteerde uiteenzetting over Rusland. Johan is vier jaar militair attaché geweest in Moskou. Hij studeerde er, spreekt en leest Russisch en is als geen ander vertrouwd met het Russisch denken. Haast veertig leden luisterden ademloos naar het verhaal dat hij bracht in de aula van de Lieteberg. Dat het onderwerp mensen nieuwsgierig maakt, leidden we af uit de grote opkomst. Onze gastspreker stelde dat Rusland complex is, maar volgens een uitspraak van Winston Churchill “Perhaps there is a key, that key is russian interest”. Op dit gezegde mochten wij met hem door Rusland vliegen. Hij gaf de Russische ziel weer. De oppervlakte van Rusland is 549 keren België. Er zijn 11 uren zones. Het temperatuurverschil tussen zomer en winter is 70 graden. Het land telt 142 miljoen inwoners. Het antwoord is “ja” op de vraag als Rusland een belangrijk land is. Het blijft een grootmacht omwille van de volgende 3 elementen: aan het stuur van de UN, het is een nucleaire macht en het is een energie gigant. Corruptie is diep verankerd in de maatschappij, alles is een probleem, er leeft een alom verlamde bureaucratie, alleen in grote steden wordt geïnvesteerd, het kent een failliete sociale zekerheid (vroeger werd voor je gezorgd, nu alleen als je geld hebt), een gepolariseerde samenleving (the have and the have nots). Een ander structureel gegeven is dat de bevolking bestaat uit 41% mannen en 59% vrouwen. De man heeft een levensverwachting van 59 jaar. Het gevolg is dat veel vrouwen noodgedwongen aan het werk zijn maar ook een plaats hebben verworven in de maatschappij. En dan is er hun mentaliteit: Rusland heeft permanent het gevoel dat zij alleen staan, en telkens aangevallen en omsingeld worden door vijanden. Ademloos hebben we geluisterd naar een spreker die niet alleen een boeiend verhaal had maar het ook schitterend kon verwoorden.

KLIK HIER VOOR HET FOTOALBUM