24 NOVEMBER HET WOELIGE LEVEN VAN BACH DOOR JOS MEERSMANS

 Soms denk je, een muzikaal wereldwonder die geniale muziek componeerde die hij mocht opvoeren voor koningen en prinsessen, die man was rijk en oergelukkig. Niets is minder waar wat Johan Sebastiaan Bach betreft. Over zijn genie en het rumoerig leven erachter kreeg Neos Zutendaal op 24 november een boeiende monoloog gepresenteerd door Jos Meersmans. Gekozen was voor de pastorie van Zutendaal. Een uniek historisch kader dat zich uitstekend leent voor het creëren van een gepaste sfeer. Het bestuur van Neos deed er alles aan om het geheel een heerlijk uitzicht te geven. Achttiende eeuw tafels en dito verlichting zorgden dat iedereen werd meegenomen in het verhaal dat Jos Meersmans bracht. Over Bachs muziek, zijn vele reizen en nog meer kinderen. Hoe de liefde hem in de steek liet. En hoe hij in ongenade viel bij zijn opdrachtgevers. Al gaf hij toe dat zijn karakter er vaak de aanleiding voor vormde, hij werd ook dikwijls onterecht aangepakt. Zijn zoon Willem Friedrich vertelde het ons allemaal door de mond van Jos Meersmans. En wat meer was: we hoorden telkens zijn muziek die zo treffend aansloot bij zijn gemoedsgesteldheid.

KLIK HIER VOOR HET FOTOALBUM