16 FEBRUARIi CAUSERIE MET VREDERECHTER LODE VRANCKEN

 

Op 16 februari vertelde Lode Vrancken, vrederechter in Genk in geuren en kleuren wat een vrederechter meemaakt wanneer een ouder wilsonbekwaam wordt. Wilsonbekwaam kan je langzaam worden door dementie, maar het kan ook plots, na een ongeval of een herseninfarct. 

 

Plots kan je niets meer zelf regelen: de vrederechter dient een bewindvoerder aan te duiden (een familielid of advocaat), je hebt vaak machtigingen van de vrederechter nodig, en jaarlijks moet de bewindvoerder de “boekhouding” van de wilsonbekwame laten goedkeuren door de vrederechter.

De verkoop van de woning kan pas na een officiële schatting door een expert, aangesteld door de vrederechter, en de vrederechter dient daarna ook machtiging te verlenen voor de verkoop.

Daarbij kan heel wat tijd verloren gaan. Ook moet verkocht worden aan minimaal de schattingsprijs.

In een concreet geval verloor de familie één jaar tijd en nog eens meer dan 15.000 euro.

Successieplanning is in heel wat gevallen niet meer mogelijk… 

Daarvoor bestaat maar een remedie, zo leerde Neos Zutendaal. Je moet proactief handelen: eens wilsonbekwaam, kan je geen zorgvolmacht meer geven! Ook moet de notaris deze volmacht – voor de wilsonbekwaamheid – laten registreren bij het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten. Echtgenoten zullen meestal elkaar aanduiden als lasthebber. Ze kunnen ook hun kinderen (of één of meerdere van hen) aanduiden, ook als “opvolgend lasthebber” voor het geval beide ouders wilsonbekwaam worden.

klik hier voor het fotoalbum

klik hier voor het belang van Limburg