7 DECEMBER: RWANDA HET LAND VAN 1000 HEUVELS

 

Ereburgemeester Genk vertelt Neos-leden Zutendaal over opmerkelijke reis

 Op 7 december bracht Jef Gabriels zijn verhaal over Rwanda, een land waarmee hij iets speciaal heeft. Hij had daarvoor Gerard Moerman meebracht, de neef van broeder Cyriel die in Kisaro een ontwikkelingsproject verderzet. Lyrisch waren ze bij momenten.

Op een beklijvende manier bracht de voormalige burgemeester van Genk een overzicht van het land van de 1.000 heuvels, dat kleiner is in oppervlakte dan België, maar meer inwoners telt en arm is. Jef en Gerard vertelden over de mensen daar, met hun in kuiven getrokken kroeshaar en hun onverdroten ijver om aan armoe te ontsnappen. Het ontbreken van grondstoffen maakt dat landbouw de alles bepalende nijverheid is. Wat een geluk dat het door de hoogte niet overdreven warm is en het volk naarstig.

Dramatisch is de samenstelling van de bevolking. Vijfentachtig procent zijn Hutu, veertien procent Tutsi en één procent Twa. Uiteindelijk leidde dit onevenwicht tot een van de wreedste genocides van de wereldgeschiedenis. Midden al dat oorlogsgeweld probeerde broeder Cyriel in Kisaro noden te delgen. Hij was afkomstig van Bokrijk, leidde er een boerderij en verbleef op de heuvels van Rwanda, tussen en met de arme bevolking en ontpopte er zich als een leider. Hij beschermde ze, terrasseerde de heuvels en creëerde een centrum van landbouw en veeteelt. Hij bouwde er metaal- en houtateliers en zorgde voor bloemmolens. Ontelbaar zijn de scholen en medische centra die hij heeft opgericht. Heden trekt Gerard Moerman, de neef van de overleden broeder, er zes maanden per jaar naartoe om het project te bestendigen. In Limburg wordt daar nog altijd aan meegeholpen. Tussen beide streken leeft een warme band. Voor Neos was de namiddag leerrijk en meeslepend.

Meer foto's: klik hier