15 NOV.2018: WIM DISTELMANS :"EEN WAARDIG LEVENSEINDE"

 Goed sterven is een kunst. Het is een behendigheid om het waardig en op tijd te doen en zonder grote pijn of smart. Jammer genoeg heeft haast niemand dit in de hand en kan het lijden dat ermee gepaard gaat ondraaglijk zijn. De leden van Neos Zutendaal luisterden op 15 november naar een lezing over het thema van Wim Distelmans, professor palliatieve geneeskunde.

Op 15 november had Neos Zutendaal met een gerenommeerde spreker als Wim Distelmans andermaal geen moeite om de Lieteberg vol te krijgen. De professor palliatieve geneeskunde gaf eerst even af op de tijd van vroeger toen een dokter vanuit zijn ivoren toren bepaalde hoe en wanneer het lot van een patiënt geslagen was. Maar met het ontstaan van medische hulpmiddelen krijgt een stervende op heden meer inspraak die toelaat waardig afscheid te nemen.
 
De uiteenzetting was verhelderend en toch verrassend toen Distelmans stelde dat ondertussen de helft van alle overlijdens in Vlaanderen het gevolg zijn van een beslissing om over te gaan tot een medisch begeleid levenseinde. Die andere helft is ofwel in zijn slaap gestorven, reed misschien tegen een boom, kreeg een hartinfarct of had iets anders aan de hand illustreerde hij plastisch. Met concrete voorbeelden lichtte de oncoloog van de VUB voor zijn publiek een tipje op van de sluier die hangt rond de problematiek waardig sterven.
 
Soms is het moeilijk om door het bos de bomen te zien en het helpt over definities te beschikken. Euthanasie is een opzettelijke levensbeëindiging door een arts op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt. Voor demente personen is een bewust verzoek niet meer mogelijk en moesten ze, zoals in het geval van coma bijvoorbeeld, over een voorafgaandelijke wilsverklaring beschikt hebben om verlost te worden uit eventueel ondraaglijk lijden. Distelmans hield dan ook een vurig pleidooi voor een nieuwe zorgcultuur waarbij palliatieve zorg een volwaardige plaats krijgt naast de actieve behandeling van de ziekte. Als de dood te verwachten is, kan men in geval van ondraaglijk lijden medicijnen gebruiken om bewustzijnsverlaging te verkrijgen. Dikwijls is dit meer aangewezen dan euthanasie.
 
Wim Distelmans promootte tot slot LEIF. LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Haal zeker de gratis brochure bij je apotheker.