Je bent hier:
In de Kijker
Werkbezoek aan Neos vzw in Brussel

Op 13 augustus j.l. bezocht een delegatie van het bestuur van Neos Lennik, het hoofdkwartier van Neos Nationaal, gevestigd aan de Willebroekkaai in Brussel.

Het was een sympathieke kennismaking met alle medewerkers van Neos Nationaal, gevolgd door een open gesprek met de directeur en de adjunt-directeur, over de organisatie van Neos in het algemeen en onze lokale (bestuurs)werking in het bijzonder.

Neos steunt op vier waarden: Samenhorigheid, Authenticiteit, Vakmanschap en Enthousiasme...en dat hebben wij die dag 'aan den lijve' ondervonden!

Het werd een interessant en leerrijk bezoek, in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer!

Op de foto's op de Facebookpagina* van Neos v.z.w. herkennen we, van rechts naar links:

Martin De Loose, directeur Neos Nationaal; Jacqueline Degieter, onze penningmeester en beheerder fotoalbum op onze website; Etienne Stockmans, techniek & logistiek; Berlinde Rietjens, verslaggeefster bestuursvergaderingen, activiteitenbeheer en website; Godelieve Eeckhout, vertegenwoordiger in de cultuur-en seniorenraad; Tony Creeten, actieve en enthousiaste medewerker; Grete Cornelis, adjunct-directeur Neos Nationaal en last but not least, Ronny Lannoo, onze voorzitter.

* Klik op de rode link hieronder, om de pagina te bekijken.