Je bent hier:
Neos en Privacy
Neos privacyverklaring

Beste collega, Neos-lid Lennik,
 
 
Betreft : Neos en de nieuwe privacy-wetgeving. 
 
 
U hebt zeker al gehoord van de vernieuwde privacy-wetgeving. Ook onze Lennikse Neos-club en Neos nationaal moeten  en willen daaraan voldoen. Al sinds de start van Neos-Lennik zorgen we ervoor de privacy van onze leden maximaal te waarborgen. Alle gegevens van onze leden waarover we beschikken worden enkel intern gebruikt. Ons bestuur verzekert niks te ondernemen met uw persoonlijke gegevens zonder uw  uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden  aan niemand anders doorgegeven,  laat staan verkocht of op welke manier dan ook  ter beschikking gesteld. 
 
Uw  persoonsgegevens worden  verwerkt door Neos vzw en door onze lokale club, voor ledenbeheer en de organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw  inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten – ‘direct marketing’ – op basis van ons gerechtvaardigd belang om senioren te verenigen en hun vrijgekomen tijd op een maatschappelijke zinvolle manier in te vullen. 
 
Indien u  niet wil dat wij uw  gegevens verwerken met het oog op dergelijke ‘direct marketing’, volstaat het  dat mee te delen aan onze secretaris  Edith Leen - edith.leen@outlook.be  - of per telefoon aan voorzitter Ronny Lannoo 0475 90 63 35. U kan ook altijd vragen welke gegevens wij over u  verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of  vragen ze  over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van het Neos-beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind u  op de website  www.neosvzw.be , rubriek ‘Neos en privacy’ op de homepage. 
 

Beschikt u niet over internet dan kan u alle informatie over Neos en privacy opvragen bij onze voorzitter Ronny Lannoo - telefoon 0475 90 63 35.
 
Steeds tot uw dienst voor alle  verdere informatie en reacties.
Beste Neos-groeten Namens het bestuur van Neos Lennik
 
Ronny Lannoo voorzitter         0475 90 63 35 

Neos, privacy en de nieuwe GDPR

Op 25 mei ging de nieuwe Europese privacywetgeving, afgekort als GDPR, van start. GDPR staat voluit voor General Data Protection Regulation, vertaald in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat houdt de GDPR in?
Deze Europese privacywetgeving moet ervoor zorgen dat je opnieuw meer zeggenschap krijgt over je persoonsgegevens. Ook al geef je persoonsgegevens door aan websites of bedrijven of overheidsinstellingen of verenigingen, je blijft de rechten behouden over je persoonsgegevens. Het is de bedoeling dat je niet meer voor verrassingen komt te staan zoals: ‘hoe komt die organisatie nu aan mijn e-mailadres?’

Wat betekent de GDPR voor Neos en voor jou?
De GDPR heeft gevolgen voor élke organisatie, en dus ook voor Neos. Voortaan wordt een organisatie verplicht om stil te staan bij alle persoonsgegevens die hij/zij verwerkt (Over welke gegevens gaat het? Waarvoor gebruik je ze? Hoelang bewaar je ze?...). Met Neos zijn we altijd al zorgvuldig omgesprongen met jouw gegevens. Binnen Neos houden we enkel die persoonsgegevens bij die noodzakelijk zijn voor het verenigingsleven. In dat opzicht verandert er voor Neos en voor jou niets.

Wel is het zo dat we nu nog beter en explicieter dan voorheen moeten uitleggen wat er met je persoonsgegevens gebeurt, en wat je rechten zijn. Om je te laten zien hoe we omgaan met gegevens, hebben we de privacyverklaring van Neos vzw en de lokale clubwebsites op de site gezet. Klik hier voor de privacyverklaring indien u meer informatie wenst over ons beveligingsbeleid van jouw persoonsgegevens.

Heb je vragen na het lezen van de privacyverklaring op deze website, neem dan gerust contact op via welkom@neosvzw.be.