WAARSCHUWING

Alle foto's, afbeeldingen of teksten, welke op onze website voorkomen mogen in geen enkel geval en op geen enkele wijze gekopieerd, gedupliceerd ,afgedrukt of via andere middelen  verspreid worden zonder de  uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  Neos Hooglede-Gits. Een eventuele toestemming geldt alleen voor één specifiek item, en is niet uitbreidbaar naar andere afbeeldingen, foto's of teksten.

Welkom bij Neos Hooglede - Gits

 

 

We zijn  een vereniging voor actieve senioren. Voor hen die hun vrije  tijd op een zinvolle manier willen doorbrengen, staan we klaar met een brede waaier aan activiteiten: een goede mix van ontspanning, cultuur,  uitstappen, en op tijd en stond een bedrijfsbezoek. Aangepast aan jonge en oudere senioren.

Wij maken deel uit van een overkoepelende nationale vereniging ,Neos vzw, die met 31000 leden, en een goed gestructureerde organisatie ruggesteun biedt aan de plaatselijke verenigingen. Ook op provinciaal en nationaal vlak, worden socio-culturele en ontspannende activiteiten op touw gezet, waar onze leden kunnen aan deelnemen.

Via de navigatieknoppen op de linkerzijde van deze website, kan je kennismaken met ons bestuur, ons plaatselijk programma, en ook  de regionale en nationale  activiteiten van Neos.

8/8/2019
Bezoek aan Opvangcentrum Poelkapelle
Het opvangcentrum in Poelkapelle is één van de centra voor asielzoekers in België die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. Het is een open opvangcentrum dat plaats kan bieden aan 265 asielzoekers. Het centrum bevindt zich in de vroegere kazerne Kapitein de Wouters en dit sinds 2010. Ongeveer 45 personeelsleden staan in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren …. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), asielzoekers krijgen ook sociale, juridische
29/8/2019
Titanic
12/9/2019
Voorstelling jaarprogramma
10/10/2019
Een waardig levenseinde-palliatieve sedatie-voorafgaande zorgplanning
Door professor Wim Distelmans
12/10/2019
40-45 Spektakel Musical
Zoek: