Je bent hier:
lid worden

N E O S    N I E U W P O O R T    I N    2 0 2 1

 

Lid worden
 
 
 
Als u dit jaar regelmatig deelnam aan onze activiteiten, dan heeft u allicht al de kans gehad om onze programmafolder voor 2020/2021 te bekijken. Het programma is een voortzetting van wat wij in het verleden brachten als een mix van lezingen, causerieën, culinaire samenkomsten, muziek, daguitstappen en zo meer. Voor bijkomende details verwijzen wij u graag naar onze website : www.neosvzw.be/nieuwpoort  Raadpleeg deze ook even voor een overzicht en fotoreportages van onze voorbije activiteiten.
 
Als u verder wilt deelnemen aan wat we voor u in petto hebben, ook aan de activiteiten die uitsluitend voor leden zijn bestemd, dan verzoeken we u, als u niets wilt missen, voor eind 2020 uw lidmaatschap te verlengen, tot eind 2021, door storting van 30 € per persoon op onze rekening nr. BE24 7360 3451 0038.

Doe dit  door overschrijving op rekening BE24 7360 3451 0038 van Neos Nieuwpoort en vermeldt  ' lidgeld 2020' en naam en voornaam. plus JE VOLLEDIG ADRES, GEBOORTEDATUM, E-MAILADRES, EN VASTE OF MOBIELE TELEFOON  mail je door naar onze secretaris via neosnieuwpoort@telenet.be voor hen die dat wensen kan ook een foto ( pasfoto)  toegevoegd worden 


U zult terecht merken dat we het lidgeld met 5 € hebben vermeerderd ten overstaan van vorige jaren en dit is het gevolg van een beslissing van NEOS Nationaal om de bijdrage vanaf volgend jaar met dit bedrag te verhogen. Anderzijds gaan wij ervan uit dat het geboden programma en de omkadering ervan het bedrag van het lidgeld rechtvaardigen. 

Wie zoveel mogelijk activiteiten  van twee (of meer) clubs wenst bij te wonen betaalt in elk van  de clubs het volledige lidgeld.  Wie in dat geval is moet dit ons via mail laten weten met vermelding van hun lidnummer bij de andere club  en hun bankrekeningnummer. Neos betaalt dan 25 euro terug zodat je voor de tweede club enkel 5 euro betaalt.


 

 

Geen artikels aanwezig.
Geen activiteiten