12 x 3000 euro aan goede doelen. 36.000 euro Welbesteed? Even vragen wat er met de centen gebeurt.
2020-12-10

12 prachtorganisaties ontvingen elk 3000 euro uit de solidaire spaarpot van Neos met een hart. Ze gaan er ongetwijfeld waardevolle dingen mee doen.

Telkens wanneer een Neos-club een activiteit opzette in het kader van Neos-met een hart, gooide Neos vzw 50 of 100 euro in een grote solidaire spaarpot. Na 2 jaar tijd was die pot gevuld met 37.550 euro. Die spaarpot gaat integraal naar 12 goede doelen, die dat extra duwtje in de rug goed kunnen gebruiken. Dankzij het warme hart van 161 Neos-clubs geven we deze organisaties wat meer slagkracht.

Wat gaan jullie met de centen doen?


BROTHERHOOD, AARSCHOT: "Wij organiseren jaarlijks een kamp voor minderbedeelde kinderen van 6 tot 14 jaar. Met de schenking kunnen we nieuw kampmateriaal kopen zoals keukengerief en bestek. We gaan ook een uitstap maken met de kinderen die volgend jaar aan ons kamp zullen deelnemen. En we richten een speciale editie van ons kinderkamp in dat dit jaar niet kon doorgaan wegens corona. Uiteraard zijn de leden van Neos van harte welkom op onze bonte kampavond."
Foto: Brotherhood. "Wij zijn Neos zeer dankbaar voor deze gulle schenking en onder ons mondmasker zit een brede glimlach."’T VLAMMEKE, STADEN: "Wij zijn een Welzijnsschakel, en maken het leven van mensen in armoede draaglijker via voedselbedeling, ontspanningsactiviteiten, en vrijetijds- en vakantiebemiddeling. Samen Kerst vieren kan dit jaar niet. Dus wij bezorgen een warme feestmaaltijd aan huis. Als kerstattentie voegen we er een bloemetje, een kaarsje, wat feestversiering bij zodat onze mensen het thuis in hun eigen bubbel goed kunnen hebben. We nemen daarbij tijd voor een drempelgesprekje in verbondenheid."


Foto: 't Vlammeke en Neos Staden: Elk jaar nodigen wij onze mensen uit voor een gezellig kerstfeest met warme feestmaaltijd, pakjes, muziek en dans en een bezoek van de kerstman. 


DE KLEPPE, BRAKEL: "De Kleppe is een Vakantiecentrum met therapiedieren waar kwetsbare mensen terecht kunnen. Van kinderen met autisme, over personen met meervoudige beperkingen tot dementerende ouderen. We zullen deze winter een rolstoeltoegankelijke houtoven bouwen voor mensen met een beperking. Een authentieke bakoven bouwen en erin koken is de ideale manier om mensen te verbinden… met elkaar, maar ook met het ambacht, de natuur en de productie van hun eigen voedsel. Op De Kleppe willen we deze beleving voor hen waarmaken. 

Foto De Kleppe: Vakantie moet mogelijk zijn voor iedereen.

BUITENBEENPOP, LEOPOLDSBURG: "Jaarlijks organiseren wij een openluchtfestival voor personen mét en zonder beperking voor een budget van ruim 185.000 euro. Een hele opgave als je weet dat dit festival enkel op vrijwilligers draait en dat de inkomprijs slechts 13 euro p.p. bedraagt. We willen zo laagdrempelig mogelijk werken. Onze inkomsten bestaan enkel uit de inkomgelden, de dagontvangsten aan drank en eten en sponsorgelden."


Foto: Buitenbeenpop en Neos Leopoldsburg: Het heerlijkste inclusieve festival van Vlaanderen!
 

VILLA ROZEROOD, DE PANNE biedt een moment van rust en ontspanning voor zwaar zieke kinderen en hun families. “Elke dag zetten we ons in en is het zoeken naar middelen om onze opdracht en engagement te kunnen waarmaken: respijtzorg geven aan zwaar zieke en zorgbehoevende kinderen, meestal zonder levensverwachtingen, en aan de onmiddellijke omgeving ervan. Met jullie steun kunnen we de vele meeruitgaven, vb. infrastructurele aanpassingen, beschermings- en ontsmettingsmiddelen, die Corona met zich meebrengt mee bekostigen.


Foto: Bedankkaartje Villa Rozerood, mede namens Neos De Panne: Met jullie aanpak, campagne en steun maakt ook Neos de wereld HARTelijker en een betere plaats.
 

AALTERNATIEF, AALTER: Een woonzorgproject voor kinderen met een beperking van ouders die het welzijn van hun kinderen willen verzekeren. “Elke ouder droomt een mooie toekomst voor zijn kind. Wij niet anders. Alleen zijn onze kinderen net iets anders door hun meervoudige beperking. Daarom vragen wij ons af: wat na school? Wat met hun toekomst? En vooral: wat als wij er later niet meer zijn? Die vragen laten je nooit los. Daarom beslisten wij als ouders om samen te bouwen aan hun toekomst. Een nieuwe thuis met de nodige ondersteuning. Een mooi alternatief voor hun huidig nest.”


Foto: Een alternatief in Aalter: Aalternatief. Onze droom is nog niet meteen gerealiseerd, maar ons einddoel is duidelijk: het welzijn van onze kinderen verzekeren.


VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN: IJvert voor een menswaardige bescherming van asielzoekers en vluchtelingen.

Foto Vluchtelingenwerk Vlaanderen: "Mensen op de vlucht worden bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. Deze mooie gift helpt ons om er weer elke dag voor hen te staan, te waken over hun rechten in ons land en actie te ondernemen wanneer dat nodig is."


TRIAS NGO: Verbindt en versterkt wereldwijd ondernemende mensen en organisaties. Deze ngo is al jarenlang dé partner in solidariteit van Neos om ondernemende dromen waar te maken."Met deze gift kunnen 86 ondernemende vrouwen uit El Salvador een vormingstraject volgen rond omgaan met de digitalisering en het internet. De naam van dit project is “vrouwen aan de telefoon”. De vrouwen die de vorming gevolgd hebben gaan op hun beurt ook andere vrouwen vorming geven."
Foto Trias: Dit traject wil het leiderschap en ondernemerschap van de ondernemende vrouwen versterken.

BOLLÉ BOLLÉ: Steunt kleinschalige en duurzame ontwikkelingsprojecten in Tanzania
Na de bouw van een gloednieuw operatiekwartier in 2018 werd het kleinschalige hospitaal van Mwanzugi (Tanzania) in 2019 door Bollé Bollé vzw volledig voorzien van duurzame energie. Momenteel bundelen we onze krachten voor de bouw van een ziekenboeg voor vrouwen en postoperatieve patiënten met dank aan Neos voor de steun!"

Foto: Namens het bestuur van Bollé Bollé België, onze lokale Non-Profit Foundation Bollé Bollé Tanzania, al onze vrijwilligers en niet in het minst in naam van de medische staf en de patiënten van het ziekenhuis in Mwanzugi van harte 3.000 maal dank voor deze heel erg geapprecieerde steun.

GROEP INTRO, WERKLIFT, BEVEREN: Een sociaal project, gericht op persoonlijke groei via arbeid, vorming en begeleiding. "Wij staan voor duurzaamheid op lange termijn. Ons doel is de kloof op de arbeidsmarkt te dichten en mensen uit kansarmoede te halen. We bieden opleiding via atelierwerking en laten mensen hun talenten ontdekken. Naaien, hout, schilderen… We werken vaak samen met scholen met veel anderstaligen. In de ateliers maken we van afvalstoffen handtassen."


Foto Group Intro: Deze gift investeren wij in mensen, en in een grote nieuwe naaimachine.

MARIËNSTEDE, DADIZELE: Ondersteunt volwassenen met een handicap: wonen en aangepaste dagbesteding. “8 personen met een beperking maken ambachtelijk ijs van de verse koemelk van boer Vandenbulcke. In 2021 pronken we met een kleurige, zelfgebouwde ijskar rond ons kasteel en aan de schoolpoorten. Mokka, vanille, chocolade, … kom maar eens een potje proeven! Met plezier zullen we jullie ontvangen!


Foto: Vergeet de beperking, ontdek het talent!


VRIENDEN DER BLINDEN, KOKSIJDE
en BELGISCH CENTRUM VOOR GELEIDEDEHONDEN, TONGEREN:

Beide organisaties delen hun gift.

"Het doel van onze verenigingen is het opleiden van een blindengeleidehond zodat de persoon met een visuele beperking in alle vrijheid en autonomie kan deelnemen aan de maatschappij.
Vrienden der Blinden: "Om onze doelstelling van 15 à 20 honden te laten afstuderen, is het noodzakelijk om, naast ons eigen kweekprogramma, pups aan te kopen. Dankzij de bijdrage van Neos met een hart kunnen wij blijven investeren in de aankoop van de beste pups."


Foto: Rachelle en Rinus van Vrienden der blinden tonen trots de cheque.
 

Namens al deze organisaties, de medewerkers en de vrijwilligers: een grote dankjewel Neos.

 

Top