>
Christian Stoop, 'Oekraïne: Hoe is het zover kunnen komen?'
op 9/6/2022 om 20:00 tot 22:30
De opbrengst van de voordracht door de Ereconsul van Oekraïne bij Neos Schilde/'s-Gravenwezel op 9 juni bracht €1.220 op (€10 per aanwezige belangstellende). Dit bedrag werd integraal doorgestort naar de rekening van hulporganisatie Barvinok vzw.
Georganiseerd door:
SCHILDE/S-GRAVENWEZEL
Locatie:
Werf 44
Schoolstraat 44
2970 SCHILDE
Download documenten:
Uitnodiging voordracht Oakraïne
Lees meer
Terug naar overzicht
Top