Je bent hier:
Lid worden
Hoe lid worden ?

Hoe sluit ik aan bij Neos Londerzeel en wat krijg ik hiervoor in de plaats ?

Klik de rubriek "contact" aan en vul het formulier in; let erop dat u de verificatiecode correct overneemt. U kan ook uw naam melden bij één van de bestuursleden. 

Het lidgeld bedraagt  € 40 per persoon. U kan nu (= vanaf augustus 2019) onmiddellijk lid worden tot einde 2020 mits overschrijving op het KBC-rekeningnummer: BE74.4380.1496.6107 van vereiste bedrag samen met de vermelding: "lidgeld 2020 + naam of namen". (De huidige leden betalen hun lidgeld voor 2020 pas in de herfst van 2019; nieuwe leden die voor het eerst lidgeld betaalden in de tweede helft van 2019 zijn dan ontheven van nog lidgeld te betalen voor het jaar 2020.)

 Hiervoor krijgt u :

  • acht gratis bij te wonen gevarieerde en boeiende voordrachten, elke "eerste" donderdag van de maanden september tot april,
  • een positief ingestelde vriendengroep,
  • de mogelijkheid om deel te nemen aan uitstappen, de provinciale quiz (actief of als supporter), het bijwonenen van toneel, concerten, het maken van wandel- en fietstochten.
  • (Wij hebben gemiddeld een 25-tal activiteiten per werkjaar !)
  • een nuttige verzekering : u bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade bij ongevallen op onze activiteiten, evenals op de heen- en terugweg
  • 4x op het jaar : ons gewaardeerd trimestrieel ledenblad "NEOS Magazine"

Geïnteresseerden kunnen steeds (onaangekondigd) een "eerstedonderdagnamiddag"-voordracht bijwonen mits betaling van 5 € aan de kassa bij de ingang. Als ze in de loop van het werkjaar alsnog effectief lid worden, zullen ze de door hen betaalde ingangskosten terugbetaald krijgen.