Je bent hier:
Lid worden
LID WORDEN

Je kan altijd terecht bij één van de bestuursleden.

Wil je eens proeven, dan bent je gratis welkom op één van onze voordrachten of op een natuurwandeling.

 

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM

 

Je wordt lid door uw lidgeld te betalen : 40,00 euro per jaar per persoon.          

Je kan het lidgeld storten op de rekening nr. BE03 9791 4670 1084 van Neos Dilbeek met vermelding van uw naam, adres en telefoonnumer

 

 

                           PRIVACYVERKLARING

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacyregelgeving, GDPR, van kracht zodat uw persoonsgegevens beter worden beschermd.

Naar aanleiding hiervan willen we u laten weten hoe we omgaan met uw gegevens en waarvoor we ze gebruiken.

We verzamelen volgende gegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mobielnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, foto.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van de volgende doeleinden :

° De registratie van de deelname aan alle activiteiten, georganiseerd door Neos Dilbeek, Neos vzw en Neos Vlaams-Brabant.

° Het versturen van magazines,  nieuwsbrieven, uitnodigingen en ledenvoordelen in opdracht van Neos Dilbeek, Neos vzw en Neos Vlaams-Brabant.

° Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

° Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

° Alle gegevens worden in de beveiligde databank van Neos vzw bewaard.

Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van de verwerking van uw persoonsgegevens kan u op onze website terugvinden.

www.neosvzw.be/dilbeek

 

In ons fotoalbum kunt u foto’s van bepaalde activiteiten bekijken. Onze website is vrij toegankelijk voor iedereen.

Leden, die niet wensen dat een foto, waarop zij staan afgebeeld, op onze website wordt getoond, kunnen dit melden aan onze GDPR contactpersoon.

Indien u verdere vragen over de privacywetgeving hebt, kan u zich wenden tot onze GDPR contactpersoon : Magda Van Craeyevelt     magda.van.craeyevelt@gmail.com

Het bestuur.