Je bent hier:
Lid worden
Hoe lid worden ?

Kom eens naar één van onze activiteiten!

Iedereen is welkom!

Heb je al beslist?

Neem dan contact op met één van onze bestuursleden (zie rubriek "Bestuur") en geef je contactgegevens door.

Het lidgeld voor 2018 bedraagt 33 € per persoon ten laatste tegen 15 november 2017.

Rekeningnummer Neos Oud-Heverlee BE11 7343 1104 4148 met BIC KREDBEBB.