Je bent hier:
Agenda Vorige activiteiten

Een overzichtje van de voorbije activiteiten:

Terug naar overzicht
Voordracht : "Migratie en integratie" door Jozef De Witte
op 18/10/2012 om 14:00 tot 17:00
Programma:

Jozef De Witte is sinds 1 mei 2004 directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Het centrum is een overheidsinstelling met als wettelijke opdracht het bevorderen van de gelijkheid van kansen en het bestrijden van elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming; leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, en sociale afkomst. Het Centrum heeft tevens als opdracht te waken over het respect voor de grondrechten van vreemdelingen en de overheid te informeren over de aard en de grootte van de migratiestromen. Bovendien heeft het Centrum de opdracht om de bestrijding van mensenhandel en –smokkel te stimuleren.

Georganiseerd door:
NEOS OUD-HEVERLEE
Locatie:
Zaal Caverelle
Kauwereelstraat 9
3051 SINT-JORIS-WEERT