Je bent hier:
Lid worden
Lid worden

Je kan steeds eens vrijblijvend komen kennis maken met één van onze activiteiten alvorens lid te worden.
Wens je lid te worden aarzel dan niet contact op te nemen met iemand van de bestuursleden of stuur een mail naar neos.glabbeek@telenet.be
Het lidgeld (2019 – 2020) bedraagt € 28 voor alleenstaanden en € 50 voor echtparen.

Ons werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.
Het lidgeld zorgt voor een verzekering bij de activiteiten, je krijgt een 3-maandelijks boeiend Neos-magazine, een persoonlijke en afzonderlijke uitnodiging voor elke activiteit en
vooral veel vriendschap en gezelligheid.

Betalen kan op rekening van Neos Glabbeek BE60 7343 2203 6470, Bic-code KREDBEBB met vermelding lidgeld Neos, je naam, voor echtparen ook de meisjesnaam.