Je bent hier:
Agenda Clubagenda
Terug naar overzicht
''BORN IN AFRICA" door Jaak Leenknegt
op 6/3/2023 om 14:30 tot 17:00
Programma:

‘Born in Africa’ het levenswerk van Isabelle de Smul in de townschips rond Plettenberg Bay in Zuid-Afrika. Als ondervoorzitter van de vzw BIA-België brengt Jaak Leenknegt niet alleen het project tot leven, maar schetst evengoed de ware context ervan in het mooie Zuid-Afrika. Jaak is ook actief lid van onze vereniging.

Het BIA-project is een schoolvoorbeeld van hoe een persoonlijk initiatief na 20 jaar uitgegroeid is een volwaardig ontwikkelingsproject in het Zuiden met sterk aanzien en grote impact in de lokale onderwijswereld. BIA werkt voornamelijk met Afrikaanssprekende gekleurde kinderen die jarenlang gemarginaliseerd zijn en vechten voor een eigen identiteit. De strategie is gebaseerd op de diepe overtuiging dat de focus op onderwijs en de kracht van een holistische begeleiding door coach en mentor resulteert in een optimale ontwikkeling van de kinderen. BIA zet daarom in op 4 pijlers: de academische ondersteuning, de karaktervorming, het verwerven van life skills en de omringende ouderwerking. Het gaat dus om rechtstreekse steun aan de jongeren, niet aan de scholen. Deze unieke strategie resulteert jaarlijks in een 30-tal universiteitsstudenten doorgroeiend vanuit het basisprogramma.

Deze succesvolle jongeren dienen als sterk rolmodel in hun eigen gemeenschap.De structuur van BIA is gegroeid vanuit de inschatting van praktische haalbaarheid van de uitvoering ter plaatse door lokale medewerkers en van de fondsenwerving vanuit België.

www.borninafrica.org

Georganiseerd door:
Neos Kessel-Lo
Locatie:
OC Genadedal
Velderblok (Liemingenstraat) 2A
3010 KESSEL-LO