Je bent hier:
Lid worden
Lid worden ?
Het jaarlijks lidgeld bedraagt 40€ per persoon. Dit bedrag dient gestort te worden op bankrekening Neos Kessel-lo BE29 4312 6880 6164 met vermelding lidgeld + jaartal + naam (namen). Voor de dames graag de meisjesnaam. Andere gegevens zoals geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres worden nadien afzonderlijk medegedeeld.
 
Voor het lidgeld hebt u gratis toegang bij onze voordrachten, krijgt u ons trimestrieel ledenblad “Neos Magazine” en bent u verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Schade bij ongevallen op onze activiteiten alsook op weg naar en van deze activiteiten. 
 
Uw gegevens zullen wij steeds met de nodige privacy behandelen. Niet-leden kunnen eenmalig een voordracht komen bijwonen mits een vergoeding van 5€ die, wanneer u daadwerkelijk lid wenst te worden, afgetrokken wordt van het lidgeld.
 
Voor meer inlichtingen: Erna Goyens-Maes, Voorzitter Neos Kessel-lo, Tel: 016/25 52 86 of per email: goyens.maes@hotmail.com