Je bent hier:
Agenda Clubagenda
Terug naar overzicht
Carlo Vandecasteele : Welke auto kiezen???
op 2/10/2023 om 14:30 tot 17:00
Programma:

 Benzine, diesel, CNG, hybride, elektrisch, waterstof, e-fuel…: welk type auto kiezen?

Prof. Em. Carlo Vandecasteele, Departement Chemische Ingenieurstechnieken, KU Leuven

De toekomst van onze mobiliteit en de auto is een ‘hot topic’.

Eerst wordt kort de ‘traditionele’ auto met verbrandingsmotor behandeld, met als brandstof benzine, diesel, LPG of CNG (samengeperst aardgas). De voornaamste nadelen (het probleem) zijn:

1.       Emissie van luchtverontreinigende componenten (stikstofoxiden, fijn stof, …)

2.       Emissie van het broeikasgas koolstofdioxide, de oorzaak van klimaatopwarming.

Door technologische aanpassingen kan nadeel 1. verholpen worden, nadeel 2. niet.

Om deze reden wordt de elektrische wagen  naar voren geschoven, bv. in de ‘green deal’ van de EU en in de plannen van onze regeringen. De lezing behandelt de verschillende types hybride (mild en plug-in) en de full-electric auto en vergelijkt (kostprijs, rijbereik, milieu-impact…) ze met wagens met verbrandingsmotor. De elektrische wagen is in principe milieuvriendelijker, maar dit hangt  bv. sterk af van hoe de elektriciteit geproduceerd wordt en van de batterij (type, recyclage).

Een wagen op waterstof laat eveneens toe, onder bepaalde voorwaarden, groen te rijden. Er wordt ook ingegaan op het gebruik van e-fuels, synthetische vloeibare brandstoffen verkregen uit groene waterstof, in een verbrandingsmotor.

Tenslotte wordt getracht een antwoord te  geven op de vraag, “welke auto kiezen in de praktijk”,  rekening houdend met rijgedrag, gebruik van de wagen, wetgeving, budget, …

Georganiseerd door:
NEOS Kessel-Lo
Locatie:
OC Genadedal
Velderblok 2
3010 KESSEL-LO