Je bent hier:
Lid worden
Lid worden

Wie lid wil worden van Neos sluit zich aan bij een plaatselijke vereniging.

Het bedrag van het lidgeld varieert van club tot club en wordt als volgt samengesteld.

  • Nationale ledenbijdrage.
  • Verzekeringspremie. 
  • Provinciale ledenbijdrage,
  • Lokale bijdrage voor onze club is 10,00 euro 

Door de stijgende kosten in 2023 besloot de Algemene Vergadering van Neos vzw  die bestaat uit  bestuursleden die  allemaal rechtstreekse vertegenwoordigers  zijn uit lokale clubs – de bovenlokale ledenbijdrage voor 2024 te verhogen van 25,00 euro naar  30 euro. Er wordt  – na vier jaar - enkel een noodzakelijke indexverhoging doorgerekend.

Deze bovenlokale ledenbijdrage (in totaal 30,00 euro) wordt doorgestort naar Neos vzw.  

Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de lokale clubs.

We overlegden met het plaatselijke bestuur en besloten om het lidgeld slechts met 3,00 euro te verhogen.  

Vanaf 2024 bedraagt het lidgeld voor onze club dan ook 40,00 euro in plaats van 37,00 euro. 

Hoe word je lid?

Door onderstaand formulier in te vullen en 40,00 euro te storten op onze rekening: Neos Bierbeek: BE19 8508 3717 9312 met vermelding "Lidmaatschap".

Dubbel lidmaatschap

Je kan in meerdere clubs lid worden.
Eerst betaal je het volledige bedrag aan een tweede of derde club. 
Het lid geeft aan dat het in meerdere clubs lid is door het bewijs van zijn tweede lidkaart voor te leggen aan de secretaris. De secretaris meldt dit aan het nationaal secretariaat dat na controle het bovenlokaal lidgeld (30,00 euro) terugstort aan het lid. Deze leden zijn volwaardig lid van meerdere clubs en krijgen ook alle info van die clubs.

Je betaalt dus maar 1 keer het bovenlokaal lidgeld van 30,00 euro.

 

Lidmaatschapsformulier