Je bent hier:
Agenda Clubagenda
Clubagenda

 Klik op onderstaande link voor de volledige kalender van de lente 2023

Terug naar overzicht
We gaan naar Amerika.... Dirk Musschoot - L34
op 7/3/2023 om 14:30 tot 17:00
Programma:

Het verhaal van de Vlaamse landverhuizers.

De spreker vertelt over de 150.000 landverhuizers die tussen 1850 en 1930 hoopten een beter bestaan te vinden in de VS en Canada.Tussen 1850 en 1930 trokken meer dan 150.000 landgenoten naar de Verenigde Staten en Canada. Ze gingen niet zo maar even op reis. Neen, ze verlieten

definitief – dat was toch de bedoeling – hun land. Ze waren landverhuizers, mensen die hoopten in die nieuwe wereld, dé Nieuwe Wereld, een beter bestaan te vinden. Waarom wilden ze hier weg? En waarom precies naar Amerika of Canada? Hoe verliep de reis? Hoe verging het hen in dat zogenaamde Beloofde Land? Dirk Musschoot vertelt het in geuren en kleuren aan de hand van waargebeurde verhalen van mensen van bij ons. En met
lichtbeelden. Twee uur verbazing, spanning en ontroering.
Een waargebeurde geschiedenis die we, geef maar toe,eigenlijk al een beetje vergeten waren…                   
Gentenaar Dirk Musschoot (1961)
studeerde voor onderwijzer en stond twee jaar voor de klas. Hij begon zijn
journalistieke carrière bij enkele Gentse lokale radio’s, waarna hij in het begin van de jaren tachtig als freelance journalist aan de slag ging op de redactie van Het Volk. Vandaag werkt hij als
eindredacteur op de redactie van Het Nieuwsblad/De Gentenaar. Sinds 1987 publiceert Dirk Musschoot ook informatieve boeken voor kinderen en volwassenen. Voor enkele van die boeken werd hij bekroond. Musschoot is vertaald in het Frans, het Duits, het Italiaans en het Deens.
Aansluitend koffie en cake.

Het bijwonen van een lezing kan door overschrijving van het verschuldigd bedrag op rek. nr. BE96 7360 4839 7105  

Voor leden € 10 voor niet leden € 15 per lezing.

Vermelding: code-naam-aantal personen.

De code voor deze lezing: L34-naam-aantal

Info: Leo De Smet: 0492 499856,  leo.de_smet@skynet.be

Georganiseerd door:
Neos Brugge